Novinky

Celostátní přebor Kombinace 2020

Datum konání: 24. 5. 2020
Místo konání: Střelnice Hvězda
Čas losování: 9.00 hod.
Termín a místo podání přihlášek: do 22. 5. 2020 na email zlfyvibfgxz@frmanz.pm
Startovné: 800 Kč
Kapacita střelců: 90

Organizační výbor

Předseda: Stanislav Kučera
Ředitel: Václav Bastl
Hlavní rozhodčí: Silvestr Válek
Sbor rozhodčích: SK Hvězda
Svazový dozor: Jan Buksa
Ekonom: Ing. Jindřich Kořínek
Technický pracovník: Jaroslav Beran
Zdravotník: poliklinika Kroměříž

Časový rozpis soutěže

Časový rozpis soutěže: neděle 24. 5. 2020, 8.00
Čas vyhrazený na trénink: pátek 22. 5. 2020 13.00-17.00

Rozsah přeboru

Seznam a popis disciplín: 1×4 terče v pořadí liška, srnec, kamzík, divočák, 5 výstřelů na každý terč v čase 5 minut, 100 metrů. 3 terče v pořadí liška, srnec, kamzík, běžící terč divočáka, 5 výstřelů, 50 metrů, průsek 10 metrů, zprava a zleva. 2×25 terčů lovecký trap, lovecký postoj, hrana zákopu 11 metrů, 2×25 terčů parkur.
Způsob určení přeborníka: dle nejvyššího nástřelu

Protesty

Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti

  1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného dne 10. 6. 2017, včetně všech dodnes schválených dodatků a těchto propozic.
  2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ. Do pořadí CP mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ, nečlenové se mohou zúčastnit mimo pořadí.
  3. Střelci, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu zodpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu.
  4. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
  5. Ochrana sluchu a zraku je při přeboru povinná (mimo baterie, L4K, K4M a běžících disciplín kulí a malorážkou).

Ocenění vítězů

  1. Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl.9.
  2. Prvních deset nejlepších střelců, bez rozdílu kategorií, obdrží brokové náboje od firmy SB Vlašim rozdělené dle absolutního pořadí.
  3. Vítěz přeboru obdrží dalekohled od firmy Meopta – optika, s.r.o.
  4. Při vyhodnocení výsledků bude vylosován jeden z deseti nejlepších střelců bez rozdílu kategorií, který obdrží jako hlavní cenu loveckou kulovnici od firmy ČZUB.
  5. Občerstvení, parkování a prodej nábojů v areálu střelnice.

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.

Sponzory celostátního přeboru jsou