Novinky

Českou myslivost nedáme!

Čeští myslivci v úterý 11. května v 11.00 hodin předali Poslanecké sněmovně jednu z nejúspěšnějších petic v historii České republiky, petici za zachování spolkové myslivosti. Za pouhých sedm týdnů sebrali členové Českomoravské myslivecké jednoty 86 674 podpisů na podporu vládního návrhu novely zákona o myslivosti, jehož přijetí bez škodlivých poslaneckých pozměňovacích návrhů zajistí lepší vyvážení potřeb zvěře a lesů a současně zachování osvědčeného způsobu hospodaření se zvěří. Petici převzali předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a místopředsedkyně podvýboru pro myslivost Věra Adámková.

Vládní návrh novely zákona o myslivosti vznikl především proto, aby napravil závažné nedostatky poslanecké novely zákona o myslivosti z roku 2019. Ta vlastníkům pozemků a myslivcům vyvlastnila právo mysliveckého plánování ve prospěch státu. Státní správa by podle ní už od listopadu letošního roku byla povinna objednávat posudky stavu porostů v každé z téměř 6000 honiteb a na jejich základě sama plánovat. Tato změna by rozpočty státu a obcí zatížila výdaji v řádu stovek milionů korun. Kromě toho zavádí povinnost předkládat části těl ulovené zvěře jako tzv. markanty, což je prakticky jen těžko proveditelné a orgány státní správy myslivosti (obce s rozšířenou působností) na to nejsou vybaveny.

Myslivci podporovaná vládní novela také odpovídá na poptávku některých vlastníků a lesních hospodářů po lepším vyvážení potřeb zvěře a lesa. Vlastníkům pozemků dá silnější postavení v mysliveckém plánování, státní správě jasné kompetence při dohledu nad plněním plánu a myslivcům nové možnosti pro zvýšení efektivity lovu. Například možnost lovu v noci, s nočním viděním nebo rozšíření druhů zvěře, které lze lovit na společných lovech.

Skutečným ohrožením tradiční podoby české myslivosti ale i tentokrát jsou požadavky uskupení osmi organizací ochranářů přírody, malých organizací vlastníků pozemků, lesníků a zemědělců pod vedením Hnutí Duha vtělené do poslaneckých pozměňovacích návrhů. Jejich cílem je mj. umožnit tvorbu honiteb již od poloviny současné minimální velikosti, dát automatické právo lovu vlastníkům i nájemcům pozemků, zakázat pronájem státních honiteb, nebo zasáhnout do seznamu druhů, které jsou zvěří. Zmenšení minimální výměry honiteb, právo lovu vlastníkům a zákaz pronájmu státních honiteb jsou přímé zásahy do českého pojetí myslivosti, coby hospodaření s volně žijící zvěří s ohledem na její životní pohodu. Myslivost je jimi redukována pouze na lov. Ve skutečnosti je ale převažující náplní práce myslivce péče o zvěř – její přikrmování, léčení, údržba mysliveckých zařízení, zřizování krajinných prvků atd.

Snaha vyřadit některé druhy ze seznamu zvěře pak přinese výhody pouze lidem, kteří by chtěli zvěř z volné přírody odnášet, vypouštět ji a podobně. Samotné zvěři nijak neprospěje. Zařazení invazních druhů na stejný seznam by znamenalo, že by se myslivci o tyto nežádoucí druhy museli starat a hradit škody jimi způsobené.

Členové Českomoravské myslivecké jednoty věří, že Poslanecká sněmovna při schvalování novely vezme názor petentů v potaz. Zájem o podpis pod peticí byl značný. Nebýt protiepidemických opatření a krátkého času pro sběr podpisů, byla by petice ještě úspěšnější. I stávající počet signatářů ji řadí mezi nejúspěšnější petice v historii České republiky.

Máte-li zájem o další informace, prosím kontaktujte:

Andrea Güttlerová, Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
+420 727 828 739, naqern.thggyrebin@pzzw.pm

OLYMPUS DIGITAL CAMERA