Členství v ČMMJ a úhrada příspěvků na rok 2022

Stát se členem Českomoravské myslivecké jednoty má smysl

Českomoravská myslivecká jednota sdružuje české, moravské a slezské myslivce již od roku 1923. Pro své členy a širokou veřejnost ochraňuje myslivost jako kulturní dědictví a pečuje o její trvalý rozvoj. Podporuje činnost myslivců v péči o zvěř a krajinu, organizuje zkoušky z myslivosti, pro myslivecké hospodáře, zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů a sokolnické zkoušky.

Zajišťuje odborné vzdělávací semináře a školení. Pořádá střelecké soutěže a kynologické memoriály. Od místní až po mezinárodní úroveň zajišťuje společenské a kulturní akce, kde propaguje a rozvíjí myslivecké tradice. Součástí jednoty je 9 odborných klubů, jejichž členové představují veřejnosti jednotlivé aspekty myslivecké činnosti. Informuje veřejnost o výhodách zvěřiny a podporuje prodej přímo od myslivců.

Podporuje myslivecké kroužky pro děti po celé České republice. Přes padesát let pořádá soutěž dětí a mládeže Zlatou srnčí trofej.

Jednota je členem Evropské federace mysliveckých organizací FACE, jejímž prostřednictvím monitoruje světové dění, zasahuje se o vývoj legislativy dotýkající se nejen myslivosti a ochrany přírody a krajiny, ale také střelectví a ochrany životy a majetku.

Úhrada členských příspěvků

S ohledem na epidemiologickou situaci, prosíme využívejte bezhotovostní platbu bankovním převodem.

Členské příspěvky lze platit prostřednictvím pobočných spolků. https://www.cmmj.cz/okresni-myslivecke-spolky/

V platebním příkazu, prosím použijte celé rodné číslo jako variabilní symbol, konstantní symbol 0308, poznámka k platbě ČP 2022.

Platit můžete až na 3 roky, v tomto případě upravte poznámku k platbě např. ČP 2022-24.

Přejít na začátek