ČMMJ je hlasem českých myslivců

Českomoravská myslivecká jednota je již 98 let většinovým hlasem českých, moravských a slezských myslivců. V současné době sdružuje a obhajuje společné zájmy 80 % držitelů loveckých lístků. Mezi tyto zájmy patří mj. ochrana myslivosti jako kulturního dědictví a ochrana přírody, krajiny a volně žijící zvěře. Důrazně se ohrazujeme proti snahám jiných osob hovořit „v zájmu“ myslivců.

Poslanecká sněmovna v těchto dnech projednává návrhy novely zákona o myslivosti. Někteří poslanci a nátlakové neziskové organizace v debatě o těchto zákonech vystupují s argumenty, které mají budit dojem, že představují názory či dokonce hájí zájmy myslivců.

Hovořit jménem většiny myslivců, a tedy reprezentovat jejich zájmy, je oprávněna pouze Českomoravská myslivecká jednota, která jako jediná organizace v České republice většinu myslivců na základě dobrovolnosti sdružuje. Jednota je demokraticky řízenou organizací, tedy její názory reprezentují názory většiny jejích členů. Vyjádření jiných osob, která jsou v rozporu s veřejně známými stanovisky Českomoravské myslivecké jednoty, nemohou být za většinový názor českých myslivců považována. Totéž platí i pro jakoukoli snahu využívat myslivce a jejich domnělý prospěch k obhajobě změn myslivecké legislativy.

Českomoravská myslivecká jednota se ohrazuje proti snaze Hnutí Duha, Svazu vlastníků půdy, Asociace soukromého zemědělství, Pro Silva Bohemica a dalších organizací prezentovat tzv. saský model mysliveckého hospodaření jako výhodný pro myslivce. Jsme přesvědčeni, že nikdo jiný než myslivci sami není způsobilý hodnotit, co bude pro myslivce výhodné.

Největší myslivecká organizace také odmítá snahu stejných organizací a poslance Petra Bendla obhajovat zavedení bezpodmínečného práva lovu pro vlastníky některých honebních pozemků ubývajícím počtem aktivních myslivců. Je pravda, že aktivních myslivců ubývá. Na množství ulovené zvěře se to ale neprojevuje. Myslivci své úkoly objektivně zvládají a bez větších obtíží plní plány lovu. Argumentaci nevyžádanou pomocí myslivcům považujeme za čistě účelovou.

V případě zájmu o jakékoli stanovisko myslivců prosím kontaktujte Českomoravskou mysliveckou jednotu.

Přejít na začátek