ČMMJ se zabývá usmrcením feny na Opavsku

Orgány Českomoravské myslivecké jednoty se zabývají usmrcením feny Dixie u Darkovic na Opavsku. Konečné stanovisko vydají v návaznosti na konání orgánů státní správy, prokáže-li se spáchání přestupku či trestného činu.

Oprávnění usmrtit volně pobíhající psy v honitbě velmi přísně stanovuje zákon o myslivosti. Náleží pouze mysliveckému hospodáři a myslivecké stráži. Usmrcovat je legálně možno pouze psy, kteří nejsou pod vlivem vůdce, pronásledují zvěř, nachází se více než 200 metrů od nejbližšího stavení určeného k bydlení a současně nejsou ovčáckého a loveckého plemene a nejsou psy slepeckými, zdravotnickými, záchranářskými a služebními. Každý myslivec je však před výstřelem povinen cíl důkladně obeznat a být si zcela jist, na co přesně střílí.

Přejít na začátek