Co dělat, když prasata běhají po sídlišti

Prase divoké
Prase divoké přímý konflikt s člověkem nevyhledává. Naopak do měst se prasata stahují, protože zde mají dobré podmínky k životu a nejsou v ohrožení ze strany lovců. Pokud se však prase, zejména bachyně vodící selata, cítí ohroženo, umí člověku být smrtelně nebezpečné. Setkáváte-li se tedy s prasaty poblíž lidských obydlí, rozhodně se k nim nepřibližujte.

Sídliště či jiná bezprostřední okolí lidských obydlí jsou obvykle nehonebními pozemky. To znamená, že myslivci na nich z pochopitelných důvodů se zvěří nehospodaří ani ji tu běžně neloví. Prase je inteligentní, proto právě taková místa vyhledává: jednak je zde dostatek potravy a jednak zde nehrozí ulovení.

Standardním řešením problému s prasaty je domluva s místními myslivci, kteří si mohou u orgánu státní správy myslivosti vyřídit příslušná povolení, prasata ze sídliště vytlačit a na honebních pozemcích ulovit. Myslivce stačí požádat a domluvit se. Pamatujte však, že to dělají dobrovolně. Vyřizování povolení podpoří také stížnosti na prasata místní samosprávě či přímo orgánu státní správy myslivosti.

Do jaké honitby příslušné pozemky spadají či s jakou honitbou sousedí, zjistíte v mapě honiteb Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Kontakt na mysliveckého hospodáře honitby nejlépe získáte na příslušném okresním mysliveckém spolku. U nehonebních pozemků, zkuste oslovit hospodáře nejbližší honitby či orgán státní správy myslivosti (nejčastěji odbor životního prostředí na nejbližším úřadě obce s rozšířenou působností).

Přejít na začátek