Novinky

Kulové střelivo

CP ČMMJ v Lovecké kulové střelbě

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. a OMS Žďár nad Sázavou si Vás dovolují pozvat na Celostátní přebor ČMMJ v Lovecké kulové střelbě 2021. (LKS)

Datum konání: neděle 13. 6. 2021
Místo konání: střelnice Světnov u Žďáru nad Sázavou
Termín a místo podání přihlášek: do 10. 6. 2021 do 24.00 hodin na webu střelnice/e-mail: bzfme@harg.pm
Startovné: základní 900 Kč, snížené 700 Kč pro střelce přihlášené do 10. 6. 2021, cvičná položka (kontrola nastřelení zbraní) 12. 6. 2021: 100 Kč
Úhrada startovného na účet číslo: 1622147319/0800; připsáno na účet nejpozději do 11.6. 2021

Do přihlašovacího e-mailu je nutné uvést: Příjmení a jméno, adresu, rok narození, číslo ZP, člen nebo nečlen ČMMJ, ráži zbraně, zda má zbraň kompenzátor či úsťovou brzdu, telefonické spojení, e-mail.

Nepřihlášení střelci budou registrování jako poslední a v případě naplnění kapacity střelnice nebudou do závodu připuštěni.

Kapacita střelců: 80

Kategorie        

 • ženy
 • junioři – ve věku do 20 let včetně
 • muži (senioři) – ve věku do 55 let včetně
 • veteráni – ve věku do 65 včetně
 • super veteráni – ve věku od 66 a starší

Organizační výbor

 • Předseda: Jan Velík
 • Ředitel: Ing. Antonín Čech
 • Jednatel: Stanislav Císař
 • Ekonom: Ing. Miloslava Jakešová
 • Hlavní rozhodčí: Ing. Vlastimil Zrůst
 • Zástupce SK ČMMJ: Ing. Martin Šlechta
 • Sbor rozhodčích: SK OMS + ČALKS
 • Technická služba: Michal Ficek, Radomír Smutka
 • Zdravotní služba: Helena Čechová

Časový rozpis soutěže

Trénink: sobota 12. 6. 2021; 14.00 – 17.00 hod. Kontrola nastřelení zbraní
Soutěž: neděle 13. 6. 2021;

 • 7.00 prezence a losování; 7.00 -7.45 hod. kontrola nastřelení zbraní těch, kteří se nezúčastnili tréninku ( max. 5 min.)
 • 8.00 hod. zahájení přeboru
 • 8.30 hod. zahájení střelby

Rozsah celostátního přeboru

Dle dodatku střeleckého řádu:  Doplnění Střeleckého řádu ČMMJ o disciplínu Lovecká kulová střelba.

Rozpis střelby:

Stanoviště č.1. – Gongy č.1: Gong č.1. průměr 10cm vzdálenost 170m. Gong č.2. průměr 20cm vzdálenost 265m. Gong č.3.průměr 20cm vzdálenost 300m. Gong č.4. průměr 15cm vzdálenost 245m. Gong č.5. průměr 15cm vzdálenost 205m. Poloha: vsedě na vysokém posedu. 5 výstřelů. Čas 120s na  5 výstřelů (bez zaujetí polohy).

Stanoviště č.2. – Trap: Terč č.1: Tetřívek vzdálenost 290m. Terč č.2: Liška vzdálenost 170m

Poloha č.1: vsedě na židli u stolu s využitím opor střeliště. Poloha č.2: vleže s využitím opor střeliště.  Poloha č.3: vkleče s oporou volné tyče a využitím střeliště. Poloha č.4: vsedě na židli s oporou pevné tyče. Poloha č.5: vsedě na zemi s oporou o dřevěný kříž. Čas na 45 s na každé 2 výstřely včetně zaujetí polohy (s výjimkou polohy 5 – dřevěný kříž)

Stanoviště č.3. – Rychlopalba: Terč: Gong průměr 10 cm.Poloha: vsedě na židli u stolu s oporou trámku a pytlíku s ganulátem. Vzdálenost 160m. 5 výstřelů. Čas 45s na pět výstřelů (bez zaujetí polohy).

Stanoviště č.4. – Gongy č.2: Opora: Vysoká trojnožka. Poloha č.1: vestoje s oporou vysoké trojnožky,gongy: průměr 20 cm + 15 cm, vzdálenost 265m. 2 výstřely. Poloha č.2: vkleče s oporou vysoké trojnožky, gongy: průměr 20 cm + 15 cm, vzdálenost 265m, 2 výstřely. Poloha č.3: vleže s oporou vysoké trojnožky, gong: průměr 15 cm, vzdálenost 265m, 1 výstřel. Čas na 5 výstřelů 120s (včetně změn poloh a zaujetí polohy)

Stanoviště č.5. – Terč: Jezevec. Poloha: vsedě na nízkém posedu. Vzdálenost 190m. 5 výstřelů.  Čas 90s na pět výstřelů (bez zaujetí polohy).

Způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ

Ubytování

 • Hotel U Hrocha, Škrdlovice 272, Tel. 602 664 401, 737 631 587, e-mail: erfgnhenpr@huebpun.pbz
 • Penzion Velké Dářko, Škrdlovice 116, Tel. 606 655 285, e-mail: cramvba@iryxrqnexb.pm

Protesty

Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti

 1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, z.s. pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného v roce2018. Dle aktuální           znění   SŘ   schváleného na Sboru zástupců 10. 6. 2017. http://www.cmmj.cz/Strelectvi/Strelecky-rad-a-dalsi.aspx
 2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ, z. s. 
 3. Nečlenové ČMMJ předloží dále doklad o platném pojištěn.
 4. Do pořadí CP mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ, nečlenové se mohou zúčastnit mimo pořadí vyhodnocení CP.
 5. Střelci v kategorii junior, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu odpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střeliv.
 6. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
 7. Ochrana sluchu je při střelbě povinná.

Ocenění vítězů

 1. Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů v daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl. 9.
 2. Prvních deset nejlepších střelců bez rozdílu kategorií obdrží brokové náboje od firmy Sellier & Bellot, a.s. rozdělené dle absolutního pořadí.  
 3. Při vyhodnocení výsledků bude vylosován jeden z deseti nejlepších střelců v absolutním pořadí, který obdrží jako hlavní cenu loveckou kulovnici od firmy Česká zbrojovka, a.s.
 4. Dalekohled anebo puškohled od firmy Meopta – optika, s.r.o. pro absolutního vítěze celostátního přeboru.
 5. První tři střelci v každé kategorii obdrží poháry a ceny. Ceny na dalších místech budou předávány dle možností pořadatele a sponzorů.

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.

Vice informací na www.loveckakulovalukostrelba.cz

Vzhledem k nepředvídatelným možným vládním opatřením všichni účastníci zatím musí počítat s tím, že se asi budou muset prokázat při prezentaci čestným prohlášením o negativním testu na Covid-19, nebo jiným potvrzením prokazujícím, že nebudou možným nositelem nákazy.

Sponzory celostátního přeboru jsou

Soubory ke stažení