CP ČMMJ v Loveckém čtyřboji kulovnicí (L4K)

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. a OMS Žďár nad Sázavou si Vás dovolují pozvat na Celostátní přebor ČMMJ v Loveckém kulovém čtyřboji kulovnicí 2023 (L4K).

Datum konání:        
sobota 27. května 2023                               

Místo konání:          
střelnice Světnov u Žďáru nad Sázavou                          

Startovné:                
základní         500 Kč Junioři 250 Kč

zvýšené          800 Kč (Junioři 400 Kč) pro střelce přihlášené po 22. květnu 2023 a při platbě na místě

Kapacita střelnice:   80 střelců                               

Organizační výbor:

PředsedaJan Velík
ŘeditelIng. Antonín Čech
JednatelStanislav Císař
EkonomIng. Miloslava Jakešová
Hlavní rozhodčíIng. Antonín Čech
Zástupce SK ČMMJIng. Martin Šlechta
Sbor rozhodčíchSK OMS
Technická službaOldřich Petrlík
Zdravotní službaPoliklinika Žďár nad Sázavou

Časový rozpis soutěže:

Soutěž:      sobota 27. května 2023           8,00 hod. –  prezence + losování

                                                                         8,45 hod. – nástup, zahájení přeboru

                                                                         9,00 hod. – zahájení střelby

Přihlášení na závod

Na závod je nutné se přihlásit ELEKTRONICKY na webech:

OMS: https://zdar.cmmj.cz/, https://strelnice.net,                                  

Případně na E-mailové adrese: bzfme@harg.pm

uzávěrka přihlášek: 22. května 2023 24.00 hodin

Do přihlašovacího E-mailu je nutné uvést:

Příjmení a jméno, adresu, rok narození, číslo ZP, člen nebo nečlen ČMMJ, ráži zbraně, zda má zbraň, kompenzátor či úsťovou brzdu, telefonické spojení, E-mail

Úhrada startovného na účet číslo: 1622147319/0800 připsáno na účet nejpozději 23. 5. 2023. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést: L4K + příjmení

Nepřihlášení střelci budou registrováni jako poslední a v případě naplnění kapacity střelnice nebudou do závodu připuštěni.

Rozsah celostátního přeboru:         20 výstřelů

Dle střeleckého řádu ČMMJ

Rozpis střelby:

Čtyři terče: liška, srnec, kamzík a kňour

Vzdálenost 100 metrů.

4 x 5 výstřelů

Čas 5 minut na každých 5 výstřelů

Čtyři polohy:

Liška vleže bez opory.

Srnec vestoje s oporou pevné tyče.

Kamzík vestoje s oporou volné tyče

Kňour vestoje bez opory

Způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ

Celostátní přebor je vypsán pro kategorie:         
ženy
junioři – ve věku do 20 let včetně
muži (senioři) – ve věku do 55 let včetně
veteráni – ve věku do 65 včetně
super veteráni – ve věku od 66 a starší

Protesty:

Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti:

 1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, z.s. pro mysliveckou sportovní střelbu  http://www.cmmj.cz/Strelectvi/Strelecky-rad-a-dalsi.aspx
 2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ, z. s.
 1. Nečlenové ČMMJ předloží dále doklad o platném pojištění
 2. Do pořadí CP mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ, nečlenové se mohou zúčastnit mimo pořadí vyhodnocení CP a budou vyhodnoceni samostatně.
 3. Střelci v kategorii junior, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu odpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu.
 4. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
 5. Ochrana sluchu je při střelbě povinná.
 6. Je zakázáno používat celoplášťové střelivo (FMJ)

Ocenění vítězů:

 1. Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů v daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl. 9.
 2. Prvních osm nejlepších střelců (členů ČMMJ) bez rozdílu kategorií obdrží brokové náboje od firmy Sellier & Bellot, a.s. Rozdělené budou dle absolutního pořadí. 
 3. Přeborník ČMMJ v L4K obdrží hlavní cenu pro vítěze – fotopast věnovanou Okresním mysliveckým spolkem Žďár nad Sázavou  
 4. První tři střelci v každé kategorii obdrží poháry a ceny. Ceny na dalších místech budou předávány dle možností pořadatele a sponzorů.
 5. Při vyhodnocení výsledků bude vylosován jeden ze střelců (členů ČMMJ), který obdrží hlavní cenu: certifikát na loveckou kulovnici od firmy ČZUB

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.

O tom a o všem potřebném se dozvíte na webových stránkách.

Ubytování:  

Hotel U Hrocha, Škrdlovice 272, Tel. 602 664 401, 737 631 587, E-mail: erfgnhenpr@huebpun.pbz

Penzion Velké Dářko, Škrdlovice 116, Tel. 606 655 285, E-mail: cramvba@iryxrqnexb.pm

Sponzory celostátního přeboru jsou:

Přejít na začátek