ČR je prostá ptačí chřipky

Na stránkách Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH), byl zveřejněn článek o znovuzískání prostého nákazového statusu v souvislosti s vysoce patogenní aviární influenzou (ptačí chřipkou) v České republice.

Česká republika splnila všechny podmínky pro znovuzískání prostého statusu podle WOAH kodexu pro suchozemské živočichy a dne 2. června 2022 obdržela Státní veterinární správa od WOAH informaci o uveřejnění tohoto článku, který je dostupný na odkazu: https://www.woah.org/app/uploads/2022/06/2022-06-czechrep-hpai-eng.pdf

V článku je uvedeno, že Česká republika je od 16. května 2022 prostá vysoce patogenní aviární influenzy u drůbeže. Zveřejněním na WOAH webových stránkách je tato informace přístupná všem třetím zemím.
Světová organizace pro zdraví zvířat byla dříve známá pod zkratkou OIE (Office International des Épizooties), od června 2022 změnila svůj název i zkratku a nově vystupuje pod názvem World Organisation for Animal Health’s (WOAH). Zaměření organizace však zůstává stejné – zlepšit zdraví zvířat pro bezpečnější a udržitelnější svět.

Zdroj: Státní veterinární správa

Přejít na začátek