Další 2 pozitivní případy AMP potvrzené SVÚ

Dovolujeme si Vás informovat o dalších 2 pozitivních případech afrického moru prasat (AMP) v populaci prasat divokých, které byly potvrzeny ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Jihlava.

První případ (kňour), byl nalezen dne 20.4.2023 v katastrálním území Černousy ve vymezeném uzavřeném pásmu II. Pozitivní výsledek byl potvrzen 25.4.2023.

Druhý případ (bachyně) byl nalezen dne 24.4.2023 v katastrálním území Černousy ve vymezeném uzavřeném pásmu II. Pozitivní výsledek byl potvrzen dnes.

Kusy byly nalezeny cca 2 km vzdáleny od sebe, v blízkosti hranic s Polskem. Polsko z této oblasti hlásí pozitivní případy AMP v populaci prasat divokých.

Od 1.12.2022 bylo v České republice potvrzeno celkem 12 pozitivních případů AMP (11 ks nalezených a 1 ks ulovený).

Pro informaci přikládáme mapu zobrazující všechny pozitivní případy AMP a vymezené uzavřené pásmo II (růžová barva) a uzavřené pásmo I (modrá barva). Mapa je dostupná zde: Africký mor prasat (AMP) – Státní veterinární správa (svscr.cz)

Výše zmiňované pozitivní případy jsou na mapě zakroužkované zeleně a jsou lokalizované západním směrem cca 10 km od nejbližšího dosavadního pozitivního případu.

Červený špendlík lokalizuje případy nákazy u nalezených prasat divokých a modrý špendlík případy nákazy u ulovených prasat divokých.

Přejít na začátek