Novinky

Sokolnictví dalších zemí na seznamu UNESCO

Na světový seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO bylo zapsáno sokolnictví u dalších 6 zemí. Ke konci roku o tomto unikátním zápisu informovalo Ministerstvo kultury ČR. V současnosti má sokolnictví na světovém seznamu zapsáno 24 států.

Sokolnictví ČR bylo zapsáno na světový seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO v roce 2010. Podle sdělení Ministerstva kultury bylo 14. 12. 2021 zapsání sokolnictví rozšířeno o další země – Chorvatsko, Irsko, Kyrgyzstán, Nizozemí, Polsko a Slovensko. Dohromady je to už 24 zemí, které se pyšní tímto unikátem.

4000 let staré umění zacházení s dravci včetně lovu si od svého vzniku až do současnosti uchovalo své tradice. Sokolnictví je zvláštním způsobem lovu zvěře pomocí cvičených dravců, především sokolů, jestřábů či orlů, zahrnuje ale i další činnosti běžně prováděné sokolníky, zejména odchovy mláďat dravců a ochranu dravců v přírodě. Sokolnictví jako profese má v současné době obrovský význam především v oblasti leteckého průmyslu, ale je možné jej využít i v zemědělství.

Jsme velice rádi, že starověké lovectví nabývá stále většího významu. Klub sokolníků je největším z klubů Českomoravské myslivecké jednoty. Má celorepublikovou působnost a organizačně je rozčleněn podle regionů do 24 sokolnických středisek. O sokolnictví a členství v klubu je stále větší zájem, v současné době sdružuje 550 členů. www.sokolnictvi.net

Od roku 1967 každoročně Klub sokolníků pořádá Sokolnické národní setkání v Opočně s mezinárodní účastí. Setkání se řadí mezi nejvýznamnější loveckou akci ČMMJ, která poutá pozornost médií i veřejnosti.