Děkujeme za spolupráci na NMS 2021

Národní myslivecké slavnosti 2021 proběhly o uplynulém víkendu 31. 7. a 1. 8. 2021 tradičně na zámku Ohrada.

Organizační tým by touto cestou rád poděkoval všem návštěvníkům, kteří se za krásného počasí na tuto vydařenou akci sešli ve velkém počtu a přispěli k dobré atmosféře. Dále rovněž všem nepostradatelným partnerům: Ministerstvu zemědělství, Národnímu zemědělskému muzeu, Lesům ČR, časopisu Myslivost, všem okresním mysliveckým spolkům Jihočeského kraje, zapojeným mysliveckým spolkům i jednotlivým myslivcům-dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci.

Věříme, že příští ročník bude přinejmenším tak dobrý jako ten letošní.

Přejít na začátek