FOMEI cup 2022 – III. kolo

Fomei cup 2020

v sobotu 18. 6. 2022 na střelnici Interwild s.r.o. v Lomu u Tachova se uskuteční 3. kolo střelecké soutěže pro mládež FOMEI cup 2022.

8.30 hodin – slavnostní zahájení přeboru

8.45 hodin – zahájení závodu

Výsledky všech kategorií jsou započítávány do dlouhodobé soutěže, která probíhá:

  1. kolo 14. 5. Jičín
  2. kolo 22. 5. Dnešice OMS Plzeň
  3. kolo 18. 6. Tachov
  4. kolo 27. 8. Kroměříž

Více na: facebook / fomeicup;

Kategorie

K4M Pohár starosty Tachova

Juniorky a junioři 16-20 let

Liška – poloha vsedě s oporou loktů

Srnec – vstoje s oporou pevné tyče

Kamzík – vstoje s oporou volné tyče

Kňour – vstoje bez opory (vše na 50 m, 10 ran)

K4M Pohár starosty Stříbra

Dorostenky a dorostenci 11-15 let

Liška – v sedě s oporou loktů,  

Kamzík, srnec – v sedě s oporou loktů

Kňour – ve stoje s oporou pevné tyče

(vše na 50 m, 10 ran)

O Pohár předsedy OMS ČMMJ Tachov

Závod ze vzduchovky

Žákyně a žáci do 10 let Redukované terče lišky, srnce, kamzíka a kňoura na 10 m, vzduchovka s puškohledem, poloha vleže s oporou, 10 ran.

Startovné

malorážka 100 Kč

vzduchovka 100 Kč

platí se na místě

Přihlášky zasílat na e-mail: gnpubi.bzf@frmanz.pm

Uzávěrka přihlášek: 13. 6. 2022 do 24.00 hodin

Ubytování je možné objednat – Domov mládeže Planá, Bezdružická 282, 348 15 Planá – www.souplana.cz/DM

Objednávky prostřednictvím mob.telefonu – 605 252 132

případně e-mailem qz@ffmcynan.pm

Tréninky : pro závod pouze  v úterý  14.6. a čtvrtek 16.6.2022 od 17 h.

Stravování: zajištěno na střelnici

Ochrana sluchu je pro všechny závodníky povinná!!!       

  • Přebor se koná za každého počasí dle střeleckého řádu ČMMJ a těchto propozic.
  • Při prezenci předloží střelec (nebo jeho doprovod) platný ZP.
  • Organizační výbor si vyhrazuje po dohodě s hlavním rozhodčím právo změny v organizaci a průběhu závodu, která bude závodníkům včas oznámena.

Protesty: Podle střeleckého řádu ČMMJ. Střelec jen za svoji osobu písemně nejpozději do 15 min. po vyhlášení výsledku s vkladem 500,- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Organizační výbor

Ředitel závodu:                      Bc. Pavel Nečas

Hlavní rozhodčí:                    Ing. Josef Kraus

Zástupce ČMMJ:                  JUDr. Jindřich Kubík

Ekonom závodu:                    Eva Velcová mob. 724 231 412

Rozhodčí soutěží:                  zajišťuje OMS Tachov

Technická služba:                  členové střelecké komise a OMS

Zdravotní služba:                   MUDr. Věra Marešová

  • SPONZOŘI SOUTĚŽE:

FOMEI s.r.o.

ČMMJ, z.s.

Okresní myslivecký spolek Tachov

Město Tachov

Město Stříbro

BHS s.r.o

Plzeňský kraj

Stora Enso Wood – Products Planá s.r.o.

Lear Corporation Czech Republic, s.r.o.

Lesy ČR, s.p., Lesní správa Přimda – Partner OMS Tachov zajišťuje naučný program – lesní pedagogika

Přejít na začátek