Novinky

Fond pro podporu a rozvoj ČMMJ

I. Tvorba fondu
Fond se tvoří:
a) z přebytku výsledku hospodaření ČMMJ,
b) jednotným přídělem ve výši 5 Kč/ 1 člen / rok z podílu členských příspěvků náležejícího ČMMJ,
c) převodem z jiných fondů.

II. Užití fondu
Fond je určen k:
a) roční podpoře organizačních jednotek ČMMJ, které průkazným způsobem nemohou zajistit z důvodu nedostatku finančních prostředků své základní poslání vyplývající ze stanov ČMMJ, pokud nepůsobí ve stejném nebo blízkém okolí jiná organizační jednotka ČMMJ.

Formy podpory:
a) vratné půjčky s úrokovým navýšením nižším, než je obvyklá úroková sazba,
b) vratné půjčky bez úrokového navýšení, nevratný finanční prostředek,
c) roční podpoře klubů a kolektivních členů ČMMJ,
d) zajištění zájmů ČMMJ a ochraně dobrého jména ČMMJ, pokud je nelze zajistit v rámci schváleného rozpočtu.

III. Čerpání fondu
Žádost o čerpání z fondu předkládají zástupci organizačních jednotek, klubů a kolektivních členů, nebo odborných komisí MR ČMMJ.
Žádost schvaluje MR ČMMJ po projednání a doporučení v ekonomické komisi s přihlédnutím k plnění závazků a povinností žadatele vůči ČMMJ.
Přehled o čerpání a tvorbě fondu za uplynulý rok předkládá MR ČMMJ formou informace Sboru zástupců ČMMJ při projednávání výsledku hospodaření.

Soubory ke stažení