Generální zasedání FACE 2022

Ve dnech 25.–27. října 2022 proběhlo v Bruselu generální zasedání mezinárodní myslivecké organizace FACE.  Českomoravská myslivecká jednota, se jako člen FACE, také generálního zasedání zúčastnila. Na programu zasedání bylo kromě běžných agend, zabývajících se provozem organizace, mnoho důležitých témat, týkající se nás, myslivců.

Musíme konstatovat, že poslední roky FACE stále posiluje své postavení v Bruselu. Od nástupu prezidenta organizace Torbjörna Larssona ze Švédska jde FACE správným směrem. Například v letošním roce došlo ke změně sídla, kdy FACE zainvestovalo finanční prostředky z prodeje bývalých kanceláří a po několika letech nájmu se podařilo zřídit kanceláře nové, které jsou strategicky umístěné přímo v sousedství důležitých evropských institucí.

Generální zasedání FACE se zabývalo mnoha tématy, týkající se myslivosti a nyní se pokusím shrnout ta nejdůležitější.  

Jedním z hlavních témat bylo představení petice „Sign For Hutning“ neboli „Podepiš se pro myslivost“.

Petice, kterou představilo FACE, je velmi důležitá aktivita, která, pokud se zapojí co nejvíce myslivců může, pozitivně pro myslivost, ovlivňovat legislativu tvořenou v Bruselu. Všem nám je známo, že bruselská legislativa ovlivňuje nás všechny a pokud se všichni zapojíme, můžeme se přičinit o to, abychom zachovali naši myslivost tak jak ji známe, tedy tak, aby zůstala stále naším nehmotným kulturním dědictvím. Musíme být slyšet a prezentovat naše zájmy a také činnosti, které v přírodě realizujeme. Rádi bychom, abyste se do této aktivity zapojili společně s námi i Vy.  Postup je jednoduchý. Naskenujete do mobilního telefonu níže uvedený QR kód, který vás přímo dovede na webové stránky, kde můžete petici podepsat, anebo přejděte přímo na webovou stránku https://signforhunting.com/cs/, která je dostupná v českém jazyce, kde se můžete dozvědět další informace a také petici podepsat.

QR kód pro podepsání petice

Budeme rádi, když se k výzvě připojíte.

Děkujeme!

Tématem podpory této petice se zabývala i tisková konference, která se konala další den zasedání. Byl zveřejněn i současný počet nasbíraných podpisů na petici, který aktuálně již přesahuje 190 000, což lze hodnotit jako úspěch. Na konferenci vystoupil také poslanec evropského parlamentu Juan Zoido ze Španělska, který vyjádřil značnou podporu této kampani a myslivcům. Konference probíhala i online a její záznam je ke shlédnutí na výše uvedených webových stránkách věnovaných petici.

Dalším tématem bylo schválení strategie FACE do roku 2027. Strategie obsahuje poměrně detailně rozpracované konkrétní cíle, kterých chce FACE dosáhnout, proto se pokusím v krátkosti vyjmenovat většinu hlavních oblastí, na které se zaměřuje:

  1. Aktivní zapojení členských organizací (70 % je aktivně zapojeno do práce FACE).
  2. 50 % členských organizací je v průběžných hodnoceních velmi spokojeno s prací FACE.
  3. V roce 2024 bude znovuobnovena parlamentní meziskupina.
  4. O 25 % více sledujících na sociálních sítích do roku 2024.
  5. 100 % členských organizací dokáže zhodnotit vnímání myslivosti od veřejnosti.
  6. 70 % lidí v Evropě akceptuje myslivost.
  7. 100 % nárůst projektů v Biodiversity manifesto (současně cca 500 projektů).
  8. Zajištění změny druhů uvedených v přílohách Směrnice o stanovištích.

Jako další bod proběhlo projednávání a schvalování nového stanoviska k pytláctví a nelegálnímu zabíjení zvířat. FACE a jeho členové vydali jasné stanovisko, kde se striktně vymezují k pytláctví a nelegálnímu zabíjení zvířat a odsoudili tak veškeré nelegální usmrcování. Stanovisko k nalezení zde: https://www.face.eu/2022/11/face-position-on-combatting-wildlife-crime-adopted/ (dostupné v AJ,NJ a FR).

Dalším důležitým tématem, byly nové možnosti a příležitosti ochrany ptactva v Evropě, k tomuto tématu proběhla druhý den také konference, kde byly představeny aktivity myslivců, a vystoupilo zde se svými odbornými příspěvky také několik členů evropského parlamentu a další hosté.

Závěrem proběhl kulatý stůl v Evropském parlamentu na další témata týkající se myslivosti.  Generální zasedání FACE mělo velký rozsah, během 3 dnů konání proběhlo mnoho akcí na téma myslivosti a pozitivně vnímáme i to, že o myslivcích v Bruselu bylo hodně slyšet. Jsme přesvědčeni o tom, že cesta, kterou se FACE ubírá je nastavena správně a my se této cesty budeme aktivně účastnit.

A také o tom je naše hlavní zpráva, kterou nám generální zasedání FACE přineslo. Závěrem generálního zasedání bylo schváleno, že příští zasedání FACE v roce 2023 se uskuteční v Praze při příležitosti oslav 100 let Českomoravské myslivecké jednoty.

Návrh, který jsme předložili Radě FACE a následně Generálnímu zasedání byl schválen všemi hlasy.  Skutečnost, že příští rok na podzim se sjedou zástupci mysliveckých organizací z celé Evropy do České republiky je jasný signál, že naše organizace má významné postavení v mezinárodním společenství, postavení, na kterém nám záleží a na kterém systematicky a dlouhodobě pracujeme. Zároveň říkáme jasně a důrazně našim zákonodárcům, že myslivost a myslivci jsou aktivní také na mezinárodní úrovni a je tedy potřeba nás brát s veškerou vážností.

Věříme, že konání generálního zasedání mezinárodní organizace myslivosti FACE v České republice bude významným přínosem pro českou myslivost, pro naši organizaci a také pro členy ČMMJ.

Myslivosti zdar!

Ing. Daniel Švrčula

místopředseda

Přejít na začátek