Novinky

Granty Nadace Partnerství na výsadbu stromů

Nadace Partnerství otevřela přihlášky grantových žádostí na výsadbu stromů. Myslivecké spolky se mohou pokusit získat grant v těchto programech:

Sázíme budoucnost (do 30 000 Kč)

Způsobilými výdaji v tomto programu jsou

  • zakoupení sazenic stromů a keřů,
  • zakoupení nezbytného materiálu,
  • doprava, nářadí a propagace,
  • odborný dohled,
  • následná péče po dobu 3 let.

Příjem žádostí běží do 31. 7. 2022 (23:59 h). Minimální výše grantu je 10 000 Kč, maximální výše grantu je 30 000 Kč.

Sázíme budoucnost (do 150 000 Kč)

Způsobilými výdaji jsou

  • výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo souvisejícího s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy,
  • výdaje na zajištění zálivky,
  • výdaje na publicitu projektu.

Žadatel musí mít vztah k místu výsadby.

Příjem žádostí běží do 31. 7. 2022 (23:59 h). Maximální výše grantu je 150 000 Kč.

Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností

Cílem této grantové výzvy je zvýšit odolnost naší krajiny prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav zlepšujících vodozádržné schopnosti alejí. Součástí projektů také mohou být přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí nebo prvky, které zpříjemní návštěvu upravených míst, např. lavičky nebo informační panely.

Žádat lze na zakoupení sazenic stromů a keřů, kotvící a další materiál, terénní úpravy, zakoupení/výroba doplňkové infrastruktury (lavičky, vzdělávací a interpretační panely, herní prvky, drobné krajinné prvky, prvky pro zvěř – „berličky“ pro dravce, ptačí budky aj.).

Příjem žádostí běží do 30. 6. 2022. Finanční rozsah grantu je 50 až 400 tisíc Kč.

Všechny grantové žádosti se podávají v systému Grantys.