Granty Nadace Partnerství na výsadbu stromů

Nadace Partnerství otevřela přihlášky grantových žádostí na výsadbu stromů. Myslivecké spolky se mohou pokusit získat grant v těchto programech:

Sázíme budoucnost (do 30 000 Kč)

Způsobilými výdaji v tomto programu jsou

  • zakoupení sazenic stromů a keřů,
  • zakoupení nezbytného materiálu,
  • doprava, nářadí a propagace,
  • odborný dohled,
  • následná péče po dobu 3 let.

Příjem žádostí běží do 31. 7. 2022 (23:59 h). Minimální výše grantu je 10 000 Kč, maximální výše grantu je 30 000 Kč.

Sázíme budoucnost (do 150 000 Kč)

Způsobilými výdaji jsou

  • výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo souvisejícího s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy,
  • výdaje na zajištění zálivky,
  • výdaje na publicitu projektu.

Žadatel musí mít vztah k místu výsadby.

Příjem žádostí běží do 31. 7. 2022 (23:59 h). Maximální výše grantu je 150 000 Kč.

Všechny grantové žádosti se podávají v systému Grantys.

Přehled dalších možností najdete na webových stránkách Sázíme budoucnost.

Přejít na začátek