Hlavní akce ČMMJ ke 100. výročí založení

U příležitosti 100. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty pořádá hlavní spolek v průběhu roku 2023 akce,
na kterých si připomeneme historický vývoj naší organizace a které budou též příležitostí pro oslavu tohoto významného jubilea nejen v kruhu členů ČMMJ, ale i pro širokou veřejnost.

Hlavní partneři akce:

Hlavní partneři akce:

Hlavní partneři akce:

Sponzoři celostátních přeborů:

Dále připravujeme:

Mezinárodní setkání FACE

V září proběhne v Praze zasedání Valného shromáždění Evropské myslivecké federace FACE. Během několikadenního programu uspořádá ČMMJ mysliveckou konferenci a společenský večer za účasti představitelů evropských mysliveckých organizací a naší politické reprezentace. Zasedání Valného shromáždění FACE se na území České republiky uskuteční vůbec poprvé. Cílem je prohloubit spolupráci s FACE a dalšími zástupci myslivců zastupujícími jednotlivé organizace napříč Evropou a zároveň demonstrovat význam ČMMJ v mezinárodním měřítku.
Spolupořadatel: FLD ČZU Praha a Klub trubačů

Národní sokolnické setkání s mezinárodní účastí

Před více než půl stoletím se podařilo několika nadšencům oživit prastarý způsob lovu – sokolnictví.

Při vzniku Klub sokolníků. byly zakládající listiny slavnostně podepsány 11.11.1967 právě v Opočně na zámku. Při této slavnostní akci bylo pořádáno první sokolnické, lovecké setkání, které se postupem času stalo každoroční významnou a reprezentační akcí Klubu sokolníků.

Jde o mezinárodní setkání sokolníků určené nejen pro ně. Na některé akce je zvána i široká veřejnost. Ranní nástupy a večerní výřady jsou vždy hojně navštíveny nejen občany Opočna, zájemci mohou fandit při Mistrovství sokolovitých dravců ve stoupavém letu, shlédnout ukázky výcviku dravců, zúčastnit se doprovodných akcí ( mše, výstavy, ukázky loveckého troubení …) a s určitým omezením a po dohodě s vedoucím skupiny i samotného lovu.

Přejít na začátek