Hrozí nedostatek včel i šíření afrického moru prasat

Organizace zajišťující na objednávku státu vzdělávání a služby včelařům, chovatelům drobného zvířectva a myslivcům budou v příštím roce nuceny omezit svou činnost. Hrozí tak úbytek včelstev, zhoršení veterinární situace v drobných chovech a vzroste například pravděpodobnost zavlečení neléčitelného afrického moru prasat do chovů hospodářských prasat.

Český svaz včelařů, Český svaz chovatelů a Českomoravská myslivecká jednota jsou odbornými organizacemi, které vedle spolkové činnosti plní řadu úkolů na objednávku státu. V jejich plnění jsou nezastupitelné.

Český svaz včelařů zajišťuje vzdělávání chovatelů včel, jejich informování o státní a unijní podpoře, zveřejňování potřebných formulářů, podmínek získání dotací, nebo informuje o veterinární, plemenářské, potravinářské a další legislativě. Státní a unijní podpora včelařství, jakožto společensko-prospěšné činnosti, byla vždy nástrojem státu k zajištění potřebného opylování zemědělských a planě rostoucích rostlin na našem území. Bez přístupu k potřebným informacím poroste riziko šíření nemocí včelstev, jejich úbytek a s ním spojené důsledky nedostatečného opylování i nedostatku včelích produktů včetně medu na tuzemském trhu.

Český svaz chovatelů z dotačních prostředků financuje veterinární prevenci nejen čistokrevných druhů drobných zvířat, ale i genových zdrojů národních plemen drůbeže a králíků. Horší prevence povede ke zhoršení veterinární situace v drobnochovech. Svaz bude také nucen zavřít svou testovací stanici drůbeže a v neposlední řadě zvýšit účastnické poplatky na výstavách drobného zvířectva tak, že budou pro většinu drobných chovatelů jen těžko dostupné.

Českomoravská myslivecká jednota využívá státní dotace k průběžnému systematickému vzdělávání adeptů myslivosti, myslivců i mysliveckých hospodářů v oblastech péče o národní přírodní bohatství – volně žijící zvěř, prevence srážek motorových vozidel se zvěří nebo veterinárních opatření mj. proti hrozícímu zavlečení a šíření afrického moru prasat v České republice. Vzdělává také kynologické rozhodčí a vede agendy jejich aprobací. Organizuje kampaň na podporu spotřeby zvěřiny, která je velice kvalitní, zdravou a hodnotnou potravinou. Zajišťuje a organizuje také přibližně dvě stovky mysliveckých kroužků pro děti a mládež a podporuje stovky dalších. Bez dostatečných státních prostředků hrozí například šíření nemocí zvěře, stagnace poptávky po zvěřině, pokles množství krajinných úprav realizovaných myslivci za účelem např. zadržování vody v krajině i horší ochrana řidičů před přebíhající zvěří.

Do roku 2022 hradilo ministerstvo zemědělství náklady těchto veřejně prospěšných činností formou dotací pro nestátní neziskové organizace. Pro rok 2023 však dotace omezilo na nejvýše dva miliony korun na organizaci, což je pro jmenované organizace zlomkem potřebného objemu peněz. Tyto dotační prostředky však mají smysl – slouží k naplnění úkolů, které stát nemá kapacitu naplňovat sám.

„Pokud nedojde k navýšení prostředků na financování služeb včelařům, chovatelům a myslivcům, budou muset Český svaz včelařů, Český svaz chovatelů a Českomoravská myslivecká jednota objem svých aktivit snížit a rozvrátit tak zavedený systém vzdělávání, informování a veterinární prevence v oborech, které jsou sice na první pohled pouhými zálibami, ale ve skutečnosti mají významný celospolečenský i ekonomický dopad,“ přiblížil Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké jednoty. „V zájmu státu je organizace včelařů, chovatelů a myslivců podporovat. Vzhledem ke škodám, které v případě zanedbání vzdělávání či veterinární prevence hrozí, se jedná o velice dobře utracené prostředky státního rozpočtu,“ uzavřel Jiří Janota.

Český svaz včelařů byl založen roku 1872. Sdružuje 57 000 včelařů, což je 97 % všech včelařů v České republice. Jeho členové chovají více než 600 000 včelstev.

Členy Českého svazu chovatelů založeného roku 1957 je více než 15 000 chovatelů králíků, holubů, drůbeže, exotického ptactva, harckých kanárů, hlodavců, koček a dalších drobných zvířat.

Českomoravská myslivecká jednota sdružuje 55 000 myslivců, což je 80 % všech aktivních myslivců v ČR. Založena byla roku 1923.

Přejít na začátek