Novinky

III. CZUB Tour 2020

ČMMJ, z.s. spolu s OMS Písek pořádají 13. září na střelnici Provazce III. CZUB TOUR.

Organizační výbor

  • Předseda: Jan Matulka
  • Ředitel: Ing. Václav Zámečník
  • Vedoucí organizačního týmu: Miroslav Ušatý
  • Hlavní rozhodčí: Milan Bláha
  • Zástupce SK ČMMJ: Bc. Bedřich Jonáš
  • Sbor rozhodčích: SK OMS Písek

Čas vyhrazený na trénink:

Úterý 8.9. 2020           14:00 – 18:00

Čtvrtek 10.9.2020       14:00 – 18:00            

Časový rozpis soutěže:

Neděle 13. 9. 2020 8:15 prezence; 9:00 nástup, losování a zahájení; 9:15 střelby; vyhlášení výsledků do 30 minut po ukončení střelby.

Časový rozpis může být upraven podle potřeby, o jeho změnách budou střelci informováni prostřednictvím kontaktů na přihláškách.

Termín a místo podání přihlášek: Přihlášky je možno zasílat e-mailem na adresu Lesů města Písek. Přihlášky se přijímají podle došlého pořadí do vyčerpání kapacity střelnice, tj. 60 střelců nebo do konce odstřílení první položky.

Startovné hlavní závod:                 

muži, ženy, veteráni, superveteráni  200 Kč

junioři                                                    100 Kč

Cvičná položka:                       Běžící terč 30 Kč ( 6 výstřelů)

Hlavní závod

Popis disciplíny:  Střelec střílí na pohyblivý terč kňoura na průseku kulovou zbraní. Zbraň drží střelec v loveckém postoji a ihned po zavolání může zalícit (nahodit) zbraň. Jedna položka se skládá z deseti výstřelů (5 zprava doleva a 5 zleva doprava).

Kategorie: Střelci jsou rozděleni podle zkušeností a výkonnosti do dvou kategorií.

OPEN-do této kategorie je zařazen každý střelec, který se v minulosti alespoň jednou zúčastnil mistrovství Evropy v lovecké kombinaci, nebo v předchozích ročnících CZ Tour dosáhl úrovně stříbrného odznaku.

MYSLIVCI-všichni ostatní

Cíl: Naučit střelce správnému postoji, zalícení, vedení pohyblivého terče a kontrolovanému odpálení rány v daném a předem vytýčeném průseku střelby. Tím zvýšit bezpečnost při zacházení se zbraní a jistotu výstřelu do neohroženého prostoru. Dále získání zručnosti a jistoty ve správném předsazení a tím co nejlepšímu zásahu zvěře při samotném lovu a zabránění tak postřelení či minutí zvěře.

Terč: papírový, s vyznačením bodovaných polí, v podobě běžící kňour. Terč je v souladu s pravidly FITASC pro loveckou kombinaci

Poloha / opora: Střílí se vestoje bez opory.

Vzdálenost: 50 metrů

Šířka průseku: 10 m

Rychlost: 4 m/s (čas průjezdu průsekem 2,5 sekundy)

Počet výstřelů: 10 výstřelů (maximální bodový zisk 100 bodů).

Zbraně a mířidla: Střílí se loveckou kulovnicí ráže 222 až 9,3. U samonabíjecích zbraní je podmínkou nabíjení každé rány jednotlivě. Váha zbraně je neomezená. Optika bez omezení zvětšení.

Vlastní průběh: Střelci jsou povinni nastoupit včas na svou položku. Po příchodu na střelecké stanoviště si střelec může několikrát nahodit zbraň do ramene, poté mu budou na jeho povel puštěny dva cvičné běhy. Následně nabije zbraň a odstřílí deset soutěžních ran. Cvičné nahazování a sušení na terč jiného střelce je zakázané.

Určení pořadí: O vítězi rozhoduje vyšší bodový zisk. Při shodném výsledku na 1. až 3. místě rozhodne rozstřel. Střelci, ve vylosovaném pořadí, odstřílí každý dvě rány (jednu zprava a druhou zleva). Pokud nerozhodne první série, střelci pokračují ve stejném pořadí do rozhodnutí systémem KO. Cvičné terče se pouštějí pouze před první sérií ran.

Vyhodnocení: Každá kategorie se vyhodnocuje zvlášť. První tři v každé kategorii obdrží pohár a diplom.

Ostatní ustanovení: Střílí se dle platného střeleckého řádu ČMMJ a mezinárodníc pravidel FITASC pro loveckou kombinaci vyjma pravidel upravených shora. Podmínkou pro vyhodnocení střelce je členství v ČMMJ z.s.

Doprovodný program: Celostátní přebor v L4K (řídí se vlastními propozicemi)

Sponzory CZ TOUR jsou:

Soubory ke stažení