Jak omezit šíření sršně asijské?

Sršeň asijská, někdy označovaná jako sršeň čínská, patří do čeledi sršňovitých a jedná se o jedovatý blanokřídlý hmyz. Je o něco menší, než naše sršen obecná, je tmavší a bezpečně se pozná podle žlutě zbarvených konců končetin. Nebezpečná je hlavně pro včely, které napadá v úlech. Nejúčinnějším způsobem boje proti sršni asijské je včasné nalezení a odstranění jejich hnízd. Hnízda jsou kulovitého až hruškovitého tvaru a mají vchod z boku. Nejčastěji bývají vysoko v korunách listnatých stromů nebo v lidských stavbách, výjimečně i v zemi.

Sršeň asijská má vliv na ekosystémy a může mít negativní dopad na biodiverzitu a včelařství. Sršeň asijská je považována za invazní druh, který se rychle šíří v Evropě a může ohrozit místní faunu a flóru. U nás se poprvé objevil v minulém roce v Plzni.

V úterý 20. 2. 2024 se na půdě Ministerstva životního prostředí uskutečnila konference „Sršeň asijská aktuálně“. Byly prezentovány informace o aktuálním šíření tohoto invazního druhu hmyzu Evropou, zkušenosti s likvidací prvního nalezeného hnízda v České republice v Plzni, byl představen eradikační plán k sršni asijské, hovořilo se i o tom, jaká rizika představuje sršeň asijská pro včelu medonosnou. Na řadu přišly i možnosti využití nanotechnologií k likvidaci sršní asijských, zmíněno bylo použití odchytových pastí k monitoringu a možnosti likvidace hnízd sršní ze strany Hasičského záchranného sboru. Následná panelová diskuze se dotkla konfrontace se sršní přímo v terénu ze strany zástupců hospodářů v krajině například zemědělců, včelařů či myslivců.

Jak můžete pomoci v omezení šíření výskytu sršně asijské?

Napoví přiložený leták. Prosíme o sdílení.

Soubory ke stažení

Přejít na začátek