Komise: Zákaz olova na mokřadech je vyvážený a férový

Lov v mokřadu

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu včera s Evropskou komisí diskutoval oba hrozící evropské zákazy olova – jednak na mokřadech z brokovnic a jednak všude a z jakékoli zbraně. Komise považuje svůj návrh zákazu na mokřadech za jednoduchý, férový a vyvážený a nechápe, proč mu evropští myslivci vzdorují.

V diskuzi vůči Komisi vystoupilo kriticky hned několik poslanců. Českou republiku reprezentoval Alexandr Vondra (ODS), který proti návrhům olovo zakázat vystoupil velmi důrazně, přičemž se zastal jmenovitě myslivců. Poslanec Vondra doslova prohlásil, že „komise tentokrát zašla příliš daleko“. Sám na svém zdraví dokazoval, že ani jako velký konzument zvěřiny a ryb rozhodně netrpí nemocemi způsobenými olovem.

Alexandr Vondra označil snahu démonizovat olovo a lovce za hysterii. Vyjádřil se, že nechápe, proč se Komise snaží jít daleko za dosavadní zákaz používání olova na mokřadech, s nímž souhlasí myslivci i ornitologové. Ptal se, proč komise chce zajít daleko za doporučení Evropské agentury pro chemické látky ECHA zkrácením přechodného období, prosazováním třísetmetrových ochranných zón, automatickou kriminalizací lovců, a především užíváním své velice široké definice mokřadů. Do ní spadá v podstatě jakákoli trvalá či dočasná vodní plocha či tok včetně například louží po dešti či rašelinišť, kde ani voda nemusí být viditelná. Úplný zákaz olověného střeliva a rybářských olůvek by podle slov poslance Vondry byl receptem na vytvoření stovek tisíc „odpůrců Evropské unie, coby byrokratické instituce, která ničemu nerozumí“.

Evropská komise zatím návrh zákazu olova v mokřadech (a třísetmetrovém ochranném pásmu) považuje za dobře vyvážený, jednoduchý a férový. Ochranná pásma jsou v něm uvedena pro zjednodušení. Řadě států totiž umožní využít ustanovení, které povoluje vyhlásit zákaz úplný v případě, kdy mokřady a ochranná pásma zabírají více než 20 % území. To se týká i České republiky, kde jde o více než 25 % území, stejně jako například Slovenska, kde se jedná dokonce o 65 % území státu.

Komise nechápe, proč se myslivecké organizace staví tomuto návrhu na odpor, když byly přizvány k přípravným diskuzím. Co na tom, že myslivecká doporučení ECHA i Komise jednoduše ignorovaly. Dále Komise nechápe, proč se nyní na odpor staví i evropská myslivecká federace FACE, když dříve s návrhem zákazu olova souhlasila. FACE však podle svého včerejšího vyjádření souhlasila s prostým zákazem na mokřadech, nikoli s širokým zákazem prosazovaným Komisí.

Komise si uvědomuje možné problémy, které zákaz přinese sportovní střelbě, a je otevřena další diskuzi. Není si však vědoma toho, že by policie a armády používaly brokovnice. Pokud je používají, bude třeba znění zákazu ještě upravit. Úplný zákaz olova odmítá Komise v tuto chvíli komentovat, protože ještě neexistuje v podobě návrhu.

Záznam z jednání výboru najdete na webu Evropského parlamentu. Bod začíná v čase 16:52:10. Vystoupení pana poslance Vondry pak v čase 17:44:00.Ilustrační foto: Duck Hunting kurzhaar by Kevin Squeak (CC BY-SA 2.0)

Přejít na začátek