Novinky

Krásné svátky a úspěšný nový rok

Přátelé myslivci,

za pár dní se rozloučíme s kalendářním rokem 2019, který byl na dění kolem myslivosti velmi pestrý. Téměř denně se na nás valily novinky týkající se zbraní, olova, vlka, hrabošů a stutoxu, kůrovce a v neposlední řadě i nepříjemné legislativní změny, které blíže komentuji v úvodníku příštího čísla časopisu Myslivost.

Boji za legislativu a lepší reputaci myslivosti se nevyhneme ani příští rok. Myslivost bude i dál plnit titulní stránky novin. Snažme se proto jednak vystupovat vůči veřejnosti seriózně a jednak být i nadále členy ČMMJ. Jen silnou jednotu s početnou členskou základnou budou politici brát vážně.

Jednou ze služeb, které členům nově poskytujeme, je i tento Zpravodaj. Jeho prostřednictvím Vám každé dva měsíce přinášíme souhrn aktualit a další pro Vás důležité informace. Zpravodaj je součástí zbrusu nových webových stránek, které mají moderní kabát i funkce a především jsou přehlednější. Tento týden jsme spustili samostatné stránky pro mysliveckou kynologii a na příští rok připravujeme nové weby OMS.

Přál bych si, abychom pokračovali v rozvoji a modernizaci. Moje vize do budoucna je přiblížit se veřejnosti, zvrátit negativní reputaci myslivosti a dát o mysliveckých aktivitách, které jsou prospěšné pro celou společnost, vědět. Jisté je, že k tomu budeme potřebovat pomoc každého z Vás.

Myslivost je cílevědomá, odborná zájmová činnost, kterou většina z nás vykonává ve svém volném čase. Dovolte mi, abych Vám za Vaši celoroční práci poděkoval, popřál Vám klidné vánoční svátky a do roku 2020 hlavně hodně zdraví a spokojenosti.

Myslivosti Zdar!

Jiří Janota, předseda ČMMJ