Kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků

Kurz proběhne ve dnech 2. – 6. srpna 2023 v prostorách SLŠ v Hranicích. 

Zahájení: 2. 8. 2023 v  9:00 hod. 

Ubytování: na domově mládeže SLŠ Hranice  

Stravování: je možné přihlásit  

Cena kurzu, ubytování i stravy je v hodnotě 7200,- Kč.   

Kurz je určen především pro vyškolení myslivců, členů ČMMJ, kteří pracují nebo hodlají pracovat 
s mládeží. Absolventi kurzu získají základní pedagogické dovednosti a zvýší si schopnost posilovat 
pozitivní obraz myslivosti u široké veřejnosti. 

Přihlášení účastníci dostanou před zahájením kurzu (koncem července) podrobné informace o 
programu a jeho náplni na svou emailovou adresu.  

Přihlášky zasílejte na email fycpe@fycpe.pm

Další informace o náplni kurzu získáte na SLŠ Hranice – tel.: 581 601 231 nebo fhon@fyfuenavpr.pm

Přejít na začátek