Novinky

CP ČMMJ Lovecké kolo – 8. 8. 2020

ČMMJ, OMS Tachov pořádají celostátní přebor ČMMJ 2020 v Loveckém kole.

Datum konání: 8. 8. 2020
Místo konání: spol. Interwild Střelnice s.r.o v Lomu u Tachova
Startovné: 700 Kč (platí se v hotovosti na místě při kontrole účasti)
Tréninková položka: 100 Kč
Přihlášky: přihlášky je možné zasílat e-mailem na adresu: gnpubi.bzf@frmanz.pm do 1. 8. 2020; přihlášky viz příloha Kapacita: 80 střelců, registrace se uzavírá do naplnění limitu bez ohledu na 1. 8. 2020

Termín, místo podání přihlášek: OMS ČMMJ Tachov, Stadtrodská 1516, 347 01 Tachov; tel.: 724 231 412; e-mail: gnpubi.bzf@frmanz.pm; www.myslivost.cz/omstachov

Časový rozpis soutěže:
Trénink: pátek 7. 8. 2020, 10.00 – 18.00 hod.
Soutěž: sobota 8. 8. 2020
7.00 – prezence, kontrola ZP a členských průkazů ; 8.00 – zahájení, losování; 9.00 – střelby; 9.30 – ukončení prezence
Časový plán a rozlosování do skupin bude uveřejněno na internetových stránkách www.lovecky-parkur.cz v sobotu 13. 6. 2020 nejpozději do 20.00 hod.

Organizační výbor

Ředitel závodu: Bc. Pavel Nečas
Jednatel: Eva Velcová, jednatelka OMS
Hlavní rozhodčí: Jan Matulka, předseda SK ČMMJ
Člen SK ČMMJ: JUDr. Jindřich Kubík
Technický pracovník: Pavel Štěrba, 724 163 688 (provoz střelnice)
Zdravotník: MUDr. Věra Marešová (případně RZS PK -tel. 155)
IT zabezpečení: Hubert Jeřábek, Josef Mareš

Rozsah celostátního přeboru:

Disciplína: Lovecké kolo – 4 x 20
Počet terčů: 100 terčů (4x 25) – dvě linie – 8 střelišť, dle pravidel FITASC
Způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ

Kategorie: ŽENY, JUNIOŘI (do 20 let), SENIOŘI (do 55 let), VETERÁNI (56 -65 let), SUPER VETERÁNI (od 66 let)
Stáří závodníka se posuzuje podle věku, jakého závodník dosáhne v příslušném kalendářním roce bez ohledu, zda se závod koná před nebo po datu jeho narození. Kategorie jsou vypsány pouze pro členy ČMMJ.

Ubytování střelců: Domov mládeže Planá (5 km od střelnice), Bezdružická 282, 348 15 Planá, www.souplana.cz/DM, qz@ffmcynan.pm

Vyhodnocení:

 • Při přeboru ČMMJ na loveckém kole po ukončení základního závodu na 4×20 terčů bude prvních šest střelců střílet na novou finálovou položku na 20 terčů.
 • Střelci od 6. místa nastoupí v opačném pořadí následovně: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jejich konečné pořadí se stanoví součtem výsledků ze základního závodu a z finálové položky.
 • V případě rovnosti bodů na některém pořadí po finálové položce, bude rozhodnuto rozstřelem.
 • V případě shodného výsledku ze základního závodu pro finále se první až páté pořadí posuzuje podle pravidla lepší poslední položky.
 • Rozstřel se použije rovněž v případě, kdy dojde k rovnosti bodů ze základního závodu pro více než šest účastníků pro finále.

Rozstřel pouze o první místo v případě shody systémem „KO“. Ostatní v pořadí chybami odzadu.

Protesty

Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti

 1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného v roce 2018. Dle aktuálního znění SŘ schváleného na Sboru zástupců 10. 6. 2017.
 2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ, (vyjímka u juniorů – nemusí být členy ČMMJ).
 3. Střelci v kategorii JUNIOR, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu odpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu.
 4. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
 5. Ochrana sluchu a zraku je při střelbě povinná.
 6. Parkování vozidel a občerstvení zajištěno na střelnici

Ocenění vítězů

 1. Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl.9.
 2. Prvních deset nejlepších střelců, bez rozdílu kategorií, obdrží brokové náboje od firmy Slellier & Bellot rozdělené dle absolutního pořadí.
 3. Při vyhodnocení výsledků bude vylosován jeden z deseti nejlepších v absolutním pořadí, který obdrží jako hlavní cenu loveckou kulovnici od firmy Česká zbrojovka.
 4. První tři střelci v každé kategorii obdrží poháry a ceny. Ceny na dalších místech budou předány dle možností pořadatele a sponzorů.
 5. Vítěz celostártního přeboru obdrží cenu – dalekohled od firmy Meopta – optika.

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.

Sponzory celostátního přeboru jsou

Soubory ke stažení