Novinky

Pohár mládeže K4M 2020

ČMMJ spolu s OMS Jičín pořádají celostátní přebor Pohár mládeže K4M 2020.

Datum konání: 26. 9. 2020
Místo konání: střelnice Pod Zebínem
Startovné: 100 Kč Kapacita: 80 střelců

Přihlášení na závod: e-mail: xenhfcrcvprx@frmanz.pm; uzávěrka: 23. 9. 2020

Startovné zasílejte na účet: 218115265/0300, VS: 26092020, Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka

Nepřihlášení střelci budou registrovaní jako poslední. V případě naplnění kapacity střelnice nebudou střelci do závodu připuštěni.

Časový rozpis soutěže:
Trénink: pátek 25. 9. 2020, 14.00 – 18.00 hod.
Soutěž: sobota 26. 9. 2020
7.00 – prezence; 8.15 – zahájení přeboru; 8.30 – střelby

Organizační výbor

Předseda: Luboš Lonský
Ředitel: Ing. Jiří Sehnoutek
Ekonom: Ing. Lenka Hochová
Hlavní rozhodčí: Ing. Josef Kraus
Zástupce SK ČMMJ: Jan Matulka
Sbor rozhodčích: deleguje OMS Jičín Technická služba: Josef Kraus st.
Zdravotní služba: Okresní nemocnice Jičín

Rozsah celostátního přeboru:

Dorostenky a dorostenci 11 -15 let
Liška – vsedě s oporou loktů Kamzík, Srnec – vsedě s oporou loktů
Kňour – vstoje s oporou pevné tyče (vše na 50 m, 10 ran)

Juniorky a junioři 16 -20 let
Liška – poloha vsedě s oporou loktů Srnec – vstoje s oporou pevné tyče
Kamzík – vstoje s oporou volné tyče Kňour – vstoje bez opory (vše na 50 m, 10 ran)

Kategorie: DOROST (11 -15 let), JUNIOŘI (16 -20 let)

Způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ

Startovné: 100 Kč; cvičná položka: 50 Kč

Ubytování: www.hotely.cz

Protesty

Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti

  1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného v roce 2018. Dle aktuálního znění SŘ schváleného na Sboru zástupců 10. 6. 2017.
  2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ.
  3. Nečlenové ČMMJ předloží dále doklad o platném pojištění.
  4. Do pořadí CP mohou být započítáni pouze členové ČMMJ (neplatí u kategorií junioři/ky a dorostenci/ky), nečlenové se mohou zúčastnit mimo pořadí.
  5. Střelci v kategorii JUNIOR a DOROST, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu odpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu.
  6. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
  7. Ochrana sluchu a zraku je při střelbě povinná.

Ocenění vítězů

  1. Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl.9.
  2. Při vyhodnocení výsledků bude vylosován jeden z deseti nejlepších, který obdrží jako hlavní cenu malorážku (losuje se o jednu malorážku, kde do slosování postupují první tři junioři, první tři juniorky, první tři dorostenci a první tři dorostenky).

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.

Sponzory celostátního přeboru jsou

Soubory ke stažení