Novinky

 • ČMMJ
 • Akce
 • Lovecký desetiboj – celostátní přebor 2021
Lovecké kolo

Lovecký desetiboj – celostátní přebor 2021

ČMMJ a OMS Kroměříž si vás dovolují pozvat na celostátní přebor Lovecký desetiboj 2021.

Datum konání: 14. 8. 2021
Místo konání: střelnice OMS Kroměříž
Startovné: 800 Kč
Cvičná položka: 4 Kč vypuštěný terč, 20 Kč papírový terč, běžící terč – 5 výstřelů 20 Kč

Časový rozpis soutěže:
Trénink: 13. 8 . 2021, 9.00
Soutěž: 14. 8. 2021
Nástup: 8.45 hod.
Zahájení přeboru: 9.00 hod.

Přihlášky je možno zasílat poštou na adresu OMS Kroměříž, Velké náměstí 40, 767 01, nebo e-mailem na adresu zlfyvibfgxz@frmanz.pm .Přihlášky se přijímají podle došlého pořadí do vyčerpání kapacity střelnice, tj. 60 střelců nebo do konce odstřílené první položky přeboru.

Organizační výbor

 • Předseda: Bc. František Vávra
 • Ředitel: Václav Bastl
 • Jednatel: Jan Buksa
 • Ekonom: Ing. Jindřich Kořínek
 • Hlavní rozhodčí: Silvestr Válek
 • Zástupce SK ČMMJ: Jan Matulka
 • Sbor rozhodčích: SK Hvězda
 • Technická služba: Jaroslav Beran
 • Zdravotní služba: poliklinika Kroměříž

Rozsah celostátního přeboru:

Disciplína: L 10

Kategorie

Celostátní přebor je vypsán pro kategorie dle Střeleckého řádu ČMMJ.

Protesty

Protest musí být podán písemně nejdéle do 15 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti

 1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného v roce 2018. Dle aktuálního znění SŘ schváleného na Sboru zástupců 10. 6. 2017. http://www.cmmj.cz/Strelectvi/Strelecky-rad-a-dalsi.aspx
 2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ, z.s.
 3. Střelci, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu zodpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu.
 4. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
 5. Ochrana sluchu a zraku je při přeboru povinná.(mimo baterie, L4K, K4M a běžících disciplín kulí a malorážkou).

Ocenění vítězů

 1. Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl.9.
 2. Prvních deset nejlepších střelců, bez rozdílu kategorií, obdrží brokové náboje od firmy Slellier & Bellot rozdělené dle absolutního pořadí.
 3. Vítěz přeboru obdrží dalekohled od firmy Meopta – optika.
 4. Při vyhodnocení výsledků bude vylosován jeden z deseti nejlepších střelců, bez rozdílu kategorií, který obdrží jako hlavní cenu loveckou kulovnici od firmy ČZUB- Česká zbrojovka.

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.

Občerstvení, parkování a prodej nábojů v areálu střelnice.

Sponzory celostátního přeboru jsou