Metodický pokyn k redukci černé zvěře

Ministerstvo zemědělství 27. října na základě zhodnocení rizika zavlečení a šíření AMP na území ČR vydalo Metodický pokyn orgánům státní správy myslivosti k redukci početních stavů prasete divokého. Cílem je výrazné snížení populace černé zvěře do konce roku. Apeluje tak na myslivce, aby intenzivně lovili ve svých honitbách a zabránili tak šíření AMP. V současné době je nejrizikovější oblastí sever Čech, Liberecko a Děčínsko. Situace je vážná. Hrozí riziko zavlečení nákazy do chovů prasat domácích, což by mělo rozsáhlé negativní dopady na celou společnost.

Soubory ke stažení

Přejít na začátek