Mezinárodní přebor ČMMJ a SPK v Loveckém desetiboji

Kulové střelivo

Dne 7. 8. se na střelnici Hvězda OMS Kroměříž uskuteční mezinárodní přebor členů reprezentačních družstev Slovenskej poľovníckej komory a Českomoravské myslivecké jednoty v Loveckém desetiboji.

Program: sobota 6. 8. 2022 – trénink: od 16:00 hod.
Pořadatelé umožní trénink na běžící terče v neděli již od 06:00 hodin až do zahájení.
neděle 7. 8. – nástup 08:45 hod., zahájení závodu v 09:00 hod.
Startovné: 1000 Kč / 40,48 EUR
Přihlášení: Jan Buksa, email: zlfyvibfgxz@frmanz.pm


Hlavní rozhodčí: Silvestr Válek
Zástupce ČMMJ: Jan Buksa


Protesty:
Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.
Podmínky účasti:

 1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, z.s. pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného v r. 2018 a těchto propozic.
 2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ, z.s. a SPZ
 3. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
 4. Ochrana sluchu a zraku je při přeboru povinná (zraku mimo baterie a všech kulových disciplín).
 5. Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.
  Ocenění vítězů:
  1) Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů v daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého
  řádu ČMMJ čl. 9.
  2) Prvních osm nejlepších střelců bez rozdílu kategorií obdrží brokové náboje od společnosti Sellier & Bellot, a.s.
  Rozdělené budou dle absolutního pořadí.
  3) Přeborník v L10 obdrží hlavní cenu – certifikát na loveckou kulovnici z nové řady CZ 600 od společnosti Česká zbrojovka, a.s.
  4) První tři střelci v každé kategorii obdrží poháry. Propagační předměty věnuje společnost MEOPTA optika. Ceny na dalších místech budou předávány dle možností pořadatele a sponzorů.
  Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců

Sponzory celostátního přeboru ČMMJ jsou:

Soubory ke stažení

Přejít na začátek