Mimořádná opatření na úseku zbraní a střeliva

Coronavirus - zbraně

Ministerstvo vnitra aktualizovalo stanovisko k agendám zbraní a střeliva v době nouzového stavu.

Zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu

Ve vztahu k citovaným opatřením a k jimi stanoveným omezením je třeba konstatovat, že tato vylučují konání zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojních průkazů. Konání těchto zkoušek je tedy potřeba pozastavit, a to minimálně na dobu platnosti uvedeného usnesení vlády, tj. minimálně do 3. listopadu letošního roku.

Provoz vnitřních (krytých) střelnic

Vnitřní střelnice lze považovat za vnitřní sportoviště, popř. tréninková zařízení, a to pokud jsou využívány jako sportoviště a nikoli např. pro účely technických zkoušek zbraní, služební přípravy apod. Je-li tedy vnitřní střelnice provozována jako vnitřní sportoviště, vztahuje se mimořádné opatření rovněž na její provoz, který je po dobu příslušného mimořádného opatření zakázán.

Oddělení zbraní, střeliva a munice PČR

  • upřednostňují písemný, elektronický či telefonický kontakt,
  • přijímají dokumenty pouze prostřednictvím podatelny,
  • doručují prioritně datovou schránkou či emailem.

Přihlašování zbraní může probíhat na základě elektronického doručení ohlášení, čímž je naplněna správní lhůta pro přihlášení. I tak bude ale třeba později zbraň předložit ke kontrole v termínu, který si s žadatelem policie dohodne. Průkazy zbraně budou zasílány doporučeným dopisem. Správní poplatky je možné po domluvě s policií hradit bezhotovostně.

Přejít na začátek