Ministr převzal petici za zdravou krajinu

Miroslav Toman

Zástupci České společnosti ornitologické a Českomoravské myslivecké jednoty předali ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi petici Vraťme život do krajiny. Petice, kterou podepsalo 56 602 lidí, žádá ministra o vytvoření podmínek pro zemědělce, aby mohli hospodařit s ohledem na krajinu a život v ní. Ornitologové a myslivci poukazují především na enormní úbytek ptáků a dalších živočichů z naší krajiny za posledních 60 let vlivem intenzivního zemědělství. Ministr Toman slíbil, že se požadavky petice bude zabývat.

Více prostoru pro pestrou a živou krajinu a méně intenzivního zemědělství. To požaduje petice Vraťme život do krajiny. Ornitologové a myslivci v ní apelují na ministra zemědělství, aby požadavky zahrnul do plánu právě projednávané reformy Společné zemědělské politiky Evropské unie na roky 2021–2027. „Ministr nám řekl, že naše požadavky jsou legitimní a je si vědom toho, že problém intenzivního zemědělství existuje. Zároveň potvrdil, že s námi sdílí požadavek na zdravou krajinu,“ řekl ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek poté, co ministrovi v jeho kanceláři předal petici.

Petici podepsalo 56 602 lidí a několik desítek z nich přišlo přímo před ministerstvo zemědělství na akci předání petice. „Jsem rád, že dnes došlo k dohodě s ministerstvem zemědělství. Věříme, že petice bude mít přínos a přispěje k návratu ptactva a drobné zvěře do krajiny,“ řekl předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota.

Ministr Miroslav Toman při jednání se členy petičního výboru mimo jiné zmínil i letošní problém s hraboši a navrhl, že by zemědělci mohli dostávat podporu na biologickou ochranu. „Jednalo by se například o berličky pro dravce, na které nyní mají možnost podpory pouze myslivci. Rozšíření i pro zemědělce bychom přivítali. Zároveň ale upozorňujeme, že mnohem vhodnější řešení jsou přirozené posedy v podobě stromů, křovin a remízků,“ vysvětluje zemědělský specialista České společnosti ornitologické Václav Zámečník.

Ministr současně zmínil, že návrh opatření do zemědělské politiky po roce 2020 je stále otevřený a je tak možné jeho případné doplnění o nové programy zacílené na ochranu ohrožených druhů.

Aktu předání petice se před ministerstvem zúčastnilo několik desítek lidí včetně profesora Jakuba Hrušky a soukromého zemědělce Martina Hutaře. S počtem 56 tisíc signatářů se petice Vraťme život do krajiny řadí mezi nejúspěšnější petice v oblasti životního prostředí. „Dokazuje to, že veřejnost si velmi dobře uvědomuje problémy spojené s intenzivním zemědělstvím a má chuť se zapojit do jejich řešení. Děkujeme všem, kteří petici podepsali a podpořili. Předáním petice naše práce ale nekončí, pokračujeme v dalším jednání s politiky včetně europoslanců a dál budeme spolupracovat s vlastníky půdy, hospodáři a zemědělci na vytváření krajiny přátelské pro ptáky a další živočichy. Je to pro nás především velký závazek do budoucna,“ říká Vermouzek.

Trend ubývání polních ptáků se u nás významně prohloubil poté, co zemědělství začala prostřednictvím dotací ovlivňovat Společná zemědělská politika Evropské unie. „Zemědělci získali prostředky na hnojiva a pesticidy, stejně tak si mohou dovolit výkonnější techniku. Snaha o co největší efektivitu hospodaření, podpořená rychlejšími stroji a účinnými chemickými prostředky, vytlačuje z krajiny vše živé,“ popisuje Zámečník.
Autoři petice ornitologové a myslivci jsou proto přesvědčení, že prudký úbytek druhové pestrosti zemědělské krajiny zastaví jen výrazná reforma Společné zemědělské politiky, o jejíž podobě na roky 2021-2027 se bude rozhodovat v následujících týdnech a měsících.

Petici podporují: A Rocha – Křesťané v ochraně přírody o.p.s., ALKA Wildlife o.p.s., Anastasis hudební projekt, Arnika, ArtMap, Asociace místních potravinových iniciativ o.p.s., Auto*Mat, Biodomov, Biokontakt z.s., Botič o.p.s., Calla, Centrum pro dopravu a energetiku (CDE), Cooland, Ctibořská náves z.s., Česká společnost pro ekologii, Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů z.s., Český svaz ochránců přírody Morava, Český svaz ochránců přírody Pardubice, ČSOP JARO Jaroměř, Dahlia group s.r.o., Děti Země, Dřevostavby Grossmann s.r.o., Ecollective.eu, Ekocentrum Budař, Ekocentrum Skřítek z.s., EKODOMOV z.s., Ekologický institut Veronica, Greenpeace, Hnutí Brontosaurus, Hnutí Duha, Chovatelé z.s., Chráníme stromy z.s., Jan Melichar – BATERIE, Jsme částí Země z.s., Koalice pro řeky, Konopa, Kuratorium Zámku Bílovec z.s., Lipka, Lukovanská vlčata (Klub mladých přírodovědců a milovníků přírody při Lukovanském spolku), Magazin Avifauna, Městský útulek pro psy Lesan v Kralupech nad Vltavou, Moravský ornitologický spolek, Nadace na ochranu zvířat, NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s., Nesehnutí, Obec Podolí I, OKRAS – spolek pro ochranu přírody v Moravském krasu a okolí, Okrášlovací spolek Roztoky, Opobchod, Prales dětem, Prázdné pozemky, Pražská pastvina, Pražské matky, Probio, PRO-BIO LIGA pobočný spolek, Přírodní zahrada z.s., Přírodovědci, Rozmanitě z.s., Rystupie z.s., SanoKunDio®, Sázíme stromy, Sdružení Krajina, Sdružení pro ochranu půdy z.s., Semenec o.p.s. SEQme s.r.o., Síť ekologických poraden STEP z.s., Společnost pro trvale udržitelný život, Spolek Kamínky, Spolek Kruštík, Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA, Spolek Živá voda z.s., Statek z. s., Sudetikus, Školička snů, Toulcův dvůr z.s., Woodcity s.r.o., Zahrada Tři sestry, Zahradnictví Arónie, Zelená Hrabová z.s., Zelené Roztyly, Zelené srdce, Zelený dům Chrudim, Zelený kruh, ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, ZO ČSCH Plzeň, ZO ČSOP Ekologická servisní organizace, ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov, ZO ČSOP Polabí – Ekocentrum Huslík, ZO ČSOP Polabí – Záchranná stanice na Huslíku, ZO ČSOP Slezské odrůdy, Zoo Ostrava, Zvonečník z.s.

Fotografie ke stažení:
Foto1.jpg: Ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek s petičními archy.
Foto2.jpg: Předávání petice Vraťme život do krajiny ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi.
Foto3.jpg: Petici za zdravé zemědělství podepsalo 56 602 lidí.
Foto4.jpg: Prostor před ministerstvem zemědělství při předávání petice Vraťme život do krajiny.
Foto5.jpg: Předání petice přišlo před ministerstvo zemědělství podpořit několik desítek lidí včetně profesora Jakuba Hrušky.
Foto6.jpg: Čejka chocholatá patří mezi druhy ohrožené intenzivním zemědělstvím. Od roku 1982 ubylo z naší krajiny asi 80% populace.

Foto: Ludmila Korešová

Přejít na začátek