Míří EK přes mokřady k plošnému zákazu olova?

Broková střelba

Evropská komise předložila revidovaný návrh ohledně zákazu používání olověného střeliva na mokřadech. Návrh neřeší mnoho otázek, je nepřiměřený a diskriminační. Jde o záměr Evropské komise nebo nikoliv?

Od roku 2015 Evropská komise (Komise) připravuje návrh zákazu používání olověného střeliva na mokřadech. Důvodem je snaha zamezit vnášení olova do přírody. V loňském roce Komise představila první návrh, ten však byl předmětem kritiky 6 členských států včetně České republiky. Komise návrh přepracovala a předložila letos nový. Revidovaný návrh není jednoznačný.

Není vymezená minimální velikost mokřadů

Definice toho, co je považováno za mokřad, je klíčovým faktorem při určování proveditelnosti a vymahatelnosti navrhovaného omezení. Každá viditelná voda, i třeba kaluž o velikosti 50 cm2, může být definovaná jako mokřad. Pro střelce může být problematické v praxi posoudit, zda je oblast mokřadem nebo ne.

Vymezení ochranného pásma směřuje k úplnému zákazu olověného střeliva

Komise oproti původnímu návrhu snížila velikost ochranných pásem ze 400 m na 300 m. Toto omezení přesahuje původní návrh a doporučení Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Při zařazení ochranných pásem a užívání ramsarské definice mokřadů je znemožněno užívat olověné střelivo do brokovnic na více než 25 % České republiky. V podstatě se jedná o plošný zákaz olova.

Návrh neřeší užívání olova na střelnicích

Komise nebere v úvahu, že téměř každá broková střelnice v EU, je v okruhu 300 metrů od vody. Například na střelnici v Tachově by skončila střelba olověným střelivem do brokovnic, protože se nachází v blízkosti dvou rybníků.

Není známo kolik myslivců bude nařízením postiženo, kolik brokovnic je třeba upravit či vyměnit

Myslivci, kteří nemají vhodnou brokovnici k užívání alternativ k olověnému střelivu budou nuceni si koupit novou zbraň. Komise uvádí, že „náklady na navrhované omezení by nesli především lovci a že zvýšení nákladů by bylo pro lovce přiměřené„. Náklady pro myslivce však nejsou vyčísleny s ohledem na nové podmínky návrhu Komise. Nařízení vykazuje známky absence posouzení všech rizik a postrádá socioekonomickou analýzu.

Není jasně definovaný výklad „držení“ olověného střeliva

Návrh Komise doporučuje zakázat „držení“ olověného střeliva při střelbě přes mokřady. Většina lovců při lovu drobné zvěře přes mokřady s brokovnicí běžně přechází a podle tohoto nařízení by tak porušovali zákon.  V praxi by to znamenalo rozšíření zákazu daleko mimo mokřady, a to bez důvodu či ohledu na proporcionalitu. Navrhované omezení držení by mělo být vykládáno jako „držení“ během lovu a v rámci sportovní střelby.

Návrh má mezery i z hlediska používání olověného střeliva ve zbraních policie a armády

Návrh omezuje užívání olova v blízkosti vody včetně městských oblastí bez ohledu na velikost. Nedojde-li ke změně návrhu Komise, je možné, že toto nařízení zabrání policejnímu a vojenskému použití olověného střeliva do 300 m od vody. 

ČMMJ chrání práva myslivců a s takto navrhovaným nařízením nemůže souhlasit. Žádáme zástupce České republiky a MŽP, aby nedopustili přijetí tohoto nepromyšleného a nekoncepčního návrhu. V souladu se zásadami EU ohledně „zlepšování právní úpravy“ voláme po srozumitelném řešení, které bude respektovat práva všech zúčastněných stran. V Česku je zákaz olova na mokřadech zaveden již od roku 2011 a ČMMJ jej uznává. Avšak tento nový návrh svojí špatnou definicí a obsahem přesahuje daleko za hranice mokřad.

Stanovisko ČMMJ podporuje Liga Libe, Slovenská poľovnická komora.

Soubory ke stažení

Přejít na začátek