Novinky

Myslivci, přidejte se do projektu Ukliďme Česko

Trávíme desítky hodin brigádami, úklid lesa je náš denní chléb. Stejně jako další činnosti spjaté s ochranou přírody a krajiny je pro nás vlastně takovou samozřejmostí, že už se jím ani nechlubíme. Je třeba začít!

Českomoravská myslivecká jednota se zapojila do projektu Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Tímto vás, myslivce, prosíme o pomoc s rozšířením povědomí o tomto projektu mezi vašimi členy, mysliveckými spolky ve vašem okolí, a mezi mysliveckými kroužky. Ti všichni se můžou registrovat jako organizátoři úklidů na webu projektu. Jako organizátora v případě zapojení do akce prosím uvádějte Českomoravskou mysliveckou jednotu.

Uložte si prosím do diářů, naplánujte si úklidové brigády na dvě konkrétní data. Tím, že 4. dubna a 19. září vyrazíme spolu s ostatními dobrovolníky uklízet černé skládky a další nepořádek jako zástupci naší organizace a české myslivosti, ukážeme jen zlomek toho, co běžně děláme pro krajinu.

Rádi bychom, aby mapa Ukliďme Česko svítila zeleně – symboly dobrovolníků, organizovanými přes ČMMJ.

Více informací na: www.cmmj.cz/uklid