Novinky

Kůrovec

Myslivci souhlasí s chystanou novelou zákona o myslivosti

Ministerstvo zemědělství v současné době připravuje novelu zákona o myslivosti, která změní myslivecké plánování tak, že bude více odrážet skutečný stav honitby a škody páchané zvěří. Českomoravská myslivecká jednota s nutností vyvážit potřeby zvěře a lesa navrhovaným způsobem souhlasí.

V Lidových novinách a webových stránkách Lidovky.cz byl dnes publikován článek nazvaný „Nová pravidla pobuřují myslivce. Měli by lovit zvěř podle toho, jaké škody napáchá“, který nešťastným způsobem slučuje postoje Českomoravské myslivecké jednoty k oběma v současnosti aktuálním novelám zákonů o lesích a o myslivosti.

Novela zákona o lesích obsahující tzv. vyvlastňovací přílepek je již účinná. Samotný vyvlastňovací přílepek má ale účinnost odloženou o dva roky. Myslivecké plánování má být vlastníkům honebních pozemků a myslivecky hospodařícím subjektům vyvlastněno ve prospěch státu. V souvislosti s tím státu vzniknou stamilionové náklady a značné množství nové administrativy.

V reakci na možné negativní dopady této novely se ČMMJ a Ministerstvo zemědělství dohodly na nutnosti zpracování novely zákona o myslivosti, kterou ministerstvo předložilo do připomínkového řízení do konce letošního roku.

Zmiňovaný článek se týká druhé novely, vinou záměny na straně redakce však nesprávně obsahuje vyjádření ČMMJ, která se týkají vyvlastňovacího přílepku.

Přípravu druhé novely Českomoravská myslivecká jednota vítá a je připravena se do připomínkového řízení konstruktivním způsobem zapojit.

Soubory ke stažení

  • pdf Tiskové prohlášení
    Myslivci souhlasí s chystanou novelou zákona o myslivosti
    Velikost souboru: 129 KB Stažení: 672