Novinky

Myslivci spolupracují napříč Evropou

Dne 28. ledna 2020 se setkali zástupci delegace Českomoravské myslivecké jednoty a Bavorského mysliveckého svazu (Bayerischer Jagdverband – BJV) v Mauthu na německé straně Šumavy, aby projednali aktuální témata: vlk obecný, tetřevovití a zejména situaci ohledně afrického moru prasat.

Setkání bylo oboustranně přínosné. Nejdiskutovanější téma byl africký mor prasat (AMP). V Polsku se nákaza posunula na dosah německých hranic a od ČR je ohnisko vzdálené necelých 100 km. Německá strana apelovala na podporu ze strany ČMMJ na zvýšení odlovu černé zvěře po celé délce hranice se Spolkovou republikou Německo. Český „model“ vedoucí k zamezení šíření nebezpečné nákazy na Zlínsku byl díky výjimečné kooperaci Státní veterinární správy ČR, ČMMJ a BJV v procesu sdílení informací, dat a zkušeností v Německu převzat a projevil se ve spolkové legislativě.

Česká strana deklarovala spolupráci na snížení populační hustoty prasete divokého v příhraničních oblastech sousedících se Saskem a Bavorskem.

Foto: Ing. Roman Urbanec, Ph.D.