Lovecká kynologie a zkoušky z myslivosti v nouzovém stavu

Po zveřejnění stanoviska ministerstva zemědělství a ministerstva zdravotnictví se nám množí dotazy na pořádání kynologických akcí – na ty bohužel žádná výjimka neplatí, ačkoliv jsme se ji pokusili vyjednat. Konají se tedy v režimu krizových opatření, kdy se venku smí sejít maximálně 20 osob. Doporučujeme tedy omezit účastníky na ty nezbytně nutné, tedy vůdce, rozhodčí a další nutné osoby, zabezpečující chod zkoušek, dále doporučujeme vyloučit účast korony atd.

Možným a velmi vhodným řešením je také přidání druhých zkoušek na tentýž den  – pokud máte zkoušky zadané v plánu akcí, lze na stejný den přidat druhou zkoušku stejného typu a pro stejnou skupinu plemen a tu například časově či místně posunout tak, aby se účastníci obou akcí nepotkali. Přidání zkoušek a další řešte přes naši kynologickou referentku Kateřinu Zborníkovou (xngrevan.mobeavxbin@pzzw.pm), která je připravena možnosti vysvětlit.

Co se týče zkoušek z myslivosti a zkoušek mysliveckých hospodářů, zde platí nařízení pro vnitřní prostory, tedy maximálně 10 osob, což lze řešit vhodným časovým harmonogramem, kdy adepti budou chodit jednotlivě a bohužel neproběhne hromadné slavnostní vyhlášení. Samozřejmě je tedy možné zkoušky organizovat venku, v tom případě platí maximální počet 20 lidí.

Děkujeme za pochopení, situace je mimořádná a my se jí bohužel musíme přizpůsobit. Jde pouze o doporučení možného řešení, vše je také na úvaze organizátorů jednotlivých zkoušek. O dalších možnostech stále jednáme.

Přejít na začátek