MZe radí, jak předcházet škodám

Řepkové pole

MZe vydalo doporučení, jak postupovat v rámci stávající legislativy (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů) k zabránění, popřípadě předcházení důsledkům škod zvěří na zemědělských pozemcích, plodinách a lesních porostech, včetně škod na zvěři.

Soubory ke stažení

Přejít na začátek