Novinky

  • ČMMJ
  • Akce
  • Národní finále Zlaté srnčí trofeje 2020
Zlatá srnčí trofej

Národní finále Zlaté srnčí trofeje 2020

Národní kolo Zlaté srnčí trofeje 2020 se koná od 4. do 17. července 2020 na Křivoklátě. Jde o tradiční soustředění pro mladé myslivce a přátele přírody, během kterého proběhne také národní finále celorepublikové soutěže pro děti. Kategorie A je určena pro 3. až 5. třídu ZŠ a kategorie B pro 6. až 9. třídu ZŠ.

Soustředění je zaměřeno na mysliveckou kynologii, mysliveckou zoologii, mysliveckou výchovu, péči o zvěř, ochranu životního prostředí a lovectví a střelectví anebo botaniku a dendrologii.

Nachystán je bohatý program. Těšit se můžete na mnoho zábavných her, celotáborovou soutěž, stanování v přírodě, naučnou stezku, poznávání přírody, sportovní hry a výlety. Dvoutýdenní soustředění završené národním finále Zlaté srnčí trofeje povedou zkušení vedoucí s mnohaletou praxí – a to vše v nádherné krajině Křivoklátska.

Základní informace:

Kde: SLŠ a SOU Křivoklát, Písky 181, 270 23 Křivoklát
Kdy: 4.–18. 7. 2020 – obě kategorie současně
Ubytování ve školním areálu ve čtyřlůžkových pokojích, stravování zajištěno.

Vítězům okresních kol přispívá 50% ceny vysílající OMS.

Věkové rozhraní:
děti kategorie A: 3. – 5. třída ZŠ včetně (4.7. – 18.7.2020)
děti kategorie B: 6. – 9. třída ZŠ včetně (4.7. – 18.7.2020)

Protože obě kategorie letošního jubilejního 50. ročníku proběhnou z provozních důvodů v jeden termín, bude snížena kapacita. Ročník je tedy primárně určen pro vítěze okresních kol, nebo jejich náhradníky. Pro veřejnost budou určena případná zbylá místa.

Doprava

Doprava se nezajišťuje společně, rodiče dopraví své děti samostatně až na místo konání.

Nástup v sobotu 4. 7. 2020 odpoledne, končí v sobotu 18. 7. 2020 dopoledne!

Rodiče si vyzvednou děti v sobotu DOPOLEDNE. Stravování začíná v den nástupu večeří a končí v den odjezdu snídaní s balíčkem na cestu.

Poplatek a pokyny k platbě

Cena soustředění je pro všechny účastníky 8 000 Kč.

Rodiče dětí, které deleguje OMS, zaplatí 4 000,- Kč na příslušném OMS a OMS uhradí celý poplatek, tj. 8 000 KČ, na účet 6630011/0100. Při platbě uveďte variabilní symbol 105 a do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, kvůli identifikaci platby!

Při nástupu je nutno odevzdat

  1. Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti (ne starší 1 den)
  2. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (potvrzeno od lékaře, je možné vyžádat si při odjezdu zpět – platí 2 roky)
  3. Nástupní list dítěte
  4. Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte (vrací se při odjezdu)

Přihlášky a informace:

Lucie Kolouchová – yhpvr.xbybhpubin@pzzw.pm
Uzávěrka přihlášek je do pátku 15. 6. 2020 na sekretariátu ČMMJ. Ostatní dokumenty se předávají v den nástupu na soustředění zdravotníkovi a vedoucímu při prezenci účastníků.

Soubory ke stažení