Návrh na zákaz olova neprošel ani napodruhé

Náboj do brokovnice

Výbor REACH (registrace, vyhodnocování, autorizace a zákazy chemických látek) dnes opět neschválil návrh Evropské komise na zákaz používání olova ve střelivu. Nespokojil se tak s pouze parametrickými změnami, které v původním návrhu Evropská komise provedla ve snaze skrýt další omezování práv legálních držitelů zbraní za téma ochrany přírody a zdraví lidí.

V aktuálním návrhu Komise prosazuje zákaz držení a používání brokového střeliva s obsahem olova na mokřadech a v třísetmetrových ochranných zónách kolem mokřadů. Tento návrh je problematický hned z několika důvodů. Jmenujeme jen ty nejdůležitější:

  • Definice mokřadu je natolik vágní, že do ní spadá jakákoli viditelná vodní plocha či tok včetně například kaluží vzniklých po dešti.
  • Návrh přináší právní nejistotu, kdy držitel střeliva při pohybu krajinou nemůže vědět, zda se právě nenachází v ochranném pásmu mokřadu. V takovém případě by totiž olověné střelivo bylo střelivem zakázaným a jeho držiteli by hrozila ztráta zbrojního průkazu.
  • Zákaz držení olověného střeliva v mokřadech a jejich ochranných pásmech by platil na více než 25 % území České republiky, aniž by byla relevantně odůvodněna potřeba takového omezení.
  • Pro takto rozsáhlý zákaz neexistují objektivní, vědecky podložené a ověřitelné důvody. Je pravdou, že vodní ptáci olovo přijímají a dochází u nich k otravám, ale to neopravňuje zákaz používání olova v ochranném pásmu ani zákaz držení olova jako takový. V Česku je používání olověného střeliva na samotných mokřadech zakázáno již od roku 2011.
  • Pro olovo v brokovém střelivu neexistují plnohodnotné alternativy. Například železné broky mají jiné fyzikální vlastnosti, především menší hmotnost, a tím menší ranivost. Menší ranivost znamená větší utrpení zvěře. Řada jiných materiálů je rovněž toxická, nebo mají jiné nevýhody. Cena alternativ je násobně vyšší než u běžného olověného střeliva. Střelivu z jiných materiálů musí být rovněž přizpůsobena zbraň, tento nárok ale řada zbraní v držení myslivců nesplňuje.

Evropská komise již podruhé neuspěla s návrhem na zákaz používání olověného střeliva na mokřadech. Opakovaným předložením zjevně špatného, neopodstatněného a nerealistického návrhu pouze s parametrickými úpravami Komise prokázala, že její snahou není věcně řešit existující problémy životního prostředí a ohrožení zdraví konzumentů zvěřiny (jehož pravděpodobnost je zanedbatelně nízká), ale pouze využít těchto témat pro ideologicky motivovaný zákaz olova pravděpodobně s cílem přiblížit se plošnému odzbrojení legálních držitelů zbraní. Není totiž pochyb, že řadu střelců a provozovatelů střelnic by předložený zákaz donutil s tímto koníčkem či profesí skončit. Výbor REACH se k projednávání návrhu vrátí přibližně za měsíc.

Českomoravská myslivecká jednota spolu s partnerskými organizacemi LIGA LIBE, LEX, Slovenskou poľovnickou komorou a dalšími proti návrhům na zákaz olova vystupují dlouhodobě v těsné spolupráci s ministerstvy životního prostředí, zemědělství či vnitra.

„Je na místě poděkovat panu ministru Brabcovi za jeho dlouhodobě konzistentní postoj. Shodujeme se na potřebě ochrany životního prostředí, ale také na tom, že jakékoli zákazy musí být dobře fakticky podloženy a musí existovat přijatelné alternativy. Tyto požadavky zatím návrhy na zákaz olova nesplňují, proto se i dnes Česká republika zastupovaná právě Ministerstvem životního prostředí postavila proti návrhu Komise,“ komentoval korektní přístup ministerstva předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota a uzavřel: „Věříme, že tento návrh bude na příštím jednání výboru REACH definitivně odmítnut.“

Přejít na začátek