Novinky

Nesprávný postup EFSA při snaze zakázat olovo

Evropský veřejný ochránce práv uznal jednání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) za nesprávný úřední postup. Ombudsman tak odsoudil neochotu včas poskytnout dokumenty klíčové pro veřejnou konzultaci k chystanému úplnému zákazu střel s obsahem olova. Evropské federaci pro myslivost a ochranu přírody (FACE) tak bylo znemožněno předložit připomínky.

Tento výrok Evropského ochránce práv je další (bohužel nikoli nepřekročitelnou) překážkou na již tak trnité cestě Evrospké agentury pro chemické látky ECHA k návrhu téměř úplného zákazu používání olova ve střelách. Postup EFSA nejenže ohrozil Komisí kýžený výsledek legislativního procesu, který dopadne na nejméně 7 milionů občanů EU, ale také zpochybnil principy, na jejichž základě občané uplatňují své právo podílet se na tvorbě práva a politiky EU.

Co se přesně stalo? V rámci přípravy dokumentace týkající se hodnocení rizik olova pro lidské zdraví poskytl úřad EFSA agentuře ECHA vstupní údaje o spotřebě zvěřiny a obsahu olova ve zvěřině. ECHA pak tyto informace použila k výpočtu dopadů na zdraví lovců a jejich rodin (přibližně 13,8 milionu osob) a výsledky zahrnula do více než tisícistránkové zprávy, která měla podstatný vliv na dosavadní přípravu stanoviska ECHA. Některé údaje publikované v této zprávě jsou na první pohled nereálné. Vyčnívají právě údaje o příjmu olova ze zvěřiny v rodinách lovců.

Evropská myslivecká federace FACE si těchto nesrovnalostí všimla a vznesla několik otázek ohledně zmíněných údajů použitých agenturou ECHA, protože tyto se výrazně lišily od zveřejněných vědeckých údajů o koncentracích olova ve zvěřině v Evropě.

Dne 23. února 2021 požádala FACE agenturu EFSA o přístup k dokumentům, které EFSA předložila agentuře ECHA. EFSA se však všemožně snažila vyhýbat odpovědi, kterou účelově odeslala až 13. října 2021, tedy až po skončení veřejné konzultace k návrhu zákazu olova.

Tím bylo FACE odepřeno právo přezkoumat údaje o koncentracích olova ve zvěřině a možnost zdůvodnit připomínky vznesené během veřejné konzultace, což byla podmínka pro jejich přijetí ze strany ECHA. Revize údajů poskytnutých EFSA bez pochyby ukázala rozdíly mezi průměrnou koncentrací olova tvrzenou EFSA a zjištěnou předchozími výzkumy.

Vzhledem k tomu, že EFSA trvalo zveřejnění informací téměř osm měsíců (žádost o přístup veřejnosti musí být podle nařízení 1049/2001 vyřízena do 15 pracovních dnů), považovala FACE za nezbytné podat stížnost evropskému ombudsmanovi.

Evropský veřejný ochránce práv zastává stanovisko, že „opožděný přístup rovná se odepřený přístup“, a proto jednání EFSA označil za nesprávný úřední postup, který efektivně zabránil účasti FACE ve veřejné konzultaci agentury ECHA.

Protože se jedná o kritickou procesní vadu, požádala FACE o znovuotevření veřejné konzultace, na které by všechny zúčastněné strany mohly předložit důkazy týkající se hodnocení rizik olova pro lidské zdraví. Pokud ECHA skutečně veřejnou konzultaci znovu otevře, mohlo by to znamenat přinejmenším odklad zákazu olova. Doufat však v to, že připomínky předložené ve veřejné konzultaci ECHA vyslyší, by bylo naivní – to bylo dobře patrné už z reakcí úředníků ECHA v online části veřejné konzultace, kde demagogicky odmítali v podstatě veškeré argumenty.

Zdroj: Euractiv, FACE