Novinky

Pokus o omezení myslivosti pod „rouškou“ COVID-19!

Ve čtvrtek 16. dubna hlasoval Evropský parlament o návrhu zákazu obchodování a spotřeby volně žijících živočichů. Pozměňovací návrh předložila parlamentní skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice k návrhu usnesení o koordinované činnosti EU pro boj proti pandemii COVID-19 a jejím důsledkům. Většina poslanců EP hlasovala proti návrhu. Jednalo se o výrazné omezení, které by mohlo mít dalekosáhlé následky pro myslivost a ochranu přírody v ČR i celosvětově.

Návrh zněl takto: „Zdůrazňuje, že obchodování s volně žijícími živočichy a hospodaření s nimi zvyšuje rizika pro veřejné zdraví kombinací kritických faktorů výskytů zoonóz; vyzývá Komisi a členské státy EU, aby obhajovaly globální zákaz trhu s volně žijícími živočichy a jejich využívání v tradiční medicíně; naléhá na Komisi, aby předložila právní návrhy na zákaz dovozu, obchodování, udržování a užívání volně žijících živočichů v EU s cílem snížit riziko budoucích propuknutí zoonóz.“

Většina poslanců Evropského parlamentu se nedala zmást současnou situací kolem koronaviru a hlasovala proti tomuto doplňujícímu návrhu. Celých 449 poslanců hlasovalo proti, zdrželo se 53. Pro bylo pouze 186 poslanců Evropského parlamentu.

Těsně před samotným hlasováním kontaktovala FACE všechny europoslance a upozornila je na již existující přísná pravidla. Například nařízení EU o zdraví zvířat a bezpečnosti potravin či nařízení o vedlejších živočišných produktech, která stanovují vysoké normy v oblasti veřejného zdraví, pokud jde o obchod s volně žijícími živočichy v rámci EU a dovážení živočišných produktů z třetích zemí do EU. Zmínila stávající regulaci obchodu s volně žijícími živočichy a rostlinami v EU. Obchodování s volně žijícími druhy živočichů je už v rámci EU považováno za prioritu, což také vedlo k většímu vyčlenění zdrojů na úrovni EU a členských států. Navíc EU už má akční plán proti obchodování s volně žijícími živočichy.

Poslanec Evropského parlamentu Marco Dreosto, viceprezident meziparlamentní skupiny „Biodiverzita, lov, venkov“, byl jedním z prvních poslanců Evropského parlamentu, který upozornil na tento pozměňovací a doplňující návrh. Zákaz konzumace volně žijících živočichů v EU by měl dalekosáhlé následky na ochranu přírody v EU a na celém světě by negativně ovlivnil také činnosti, jako jsou myslivost a rybolov, které jsou na vnitrostátní úrovni dobře regulovány. Skupiny Evropské lidové strany, Identity a demokracie a Evropských konzervativců a reformistů hlasovaly proti návrhu. Výsledek hlasování byl jasnou odpovědí pro neziskové organizace a aktivisty bojující za práva zvířat, kteří chtějí všemi možnými i zákeřnými způsoby omezit myslivost a další udržitelné aktivity v Evropě.

FACE a jeho členové očekávají další pokusy o omezování myslivosti a dalších činností v oblasti trvale udržitelného využívání.  Nadále bude monitorovat obdobné iniciativy nejen týkající se COVID-19.

V následující tabulce můžete vidět, jak hlasovali zástupci zemí V4:

StátPočet poslancůProZdrželo seProti
 Slovensko14248
 Česká republika213810
 Maďarsko213414
 Polsko525242

Další informace budou k dispozici v červnovém čísle časopisu Myslivost.