Nominační soutěž MRK a koronavirus

Nominační soutěž

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření v České republice vydala na návrh Kynologické komise ČMMJ Myslivecká rada ČMMJ opatření, kterým ruší Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla (NS MRK) v původním termínu 8.–10. května 2020 a stanovuje nový termín na druhou polovinu měsíce srpna 2020.

Parlament ČR prodloužil nouzový stav v České republice do 30. dubna 2020. Těžko lze předvídat, jak se situace v souvislosti se šířením koronaviru a s ní i vydaná mimořádná opatření budou v následujícím období vyvíjet. Vydaná mimořádná opatření časově zasahují do příprav i do termínu pořádání NS MRK v květnu 2020. Po projednání s OMS Jičín se NS MRK bude konat v druhé polovině měsíce srpna 2020. O přesném termínu bude rozhodnuto v následujících dnech. V úvahu připadají termíny 14.–16. 8. 2020, nebo 21.–23. 8. 2020.

Konečným dnem pro definitivní rozhodnutí o pořádání NS MRK a na něj navazující Memoriál Richarda Knolla (MRK), který má pořádat OMS Trutnov ve dnech 29.–30. srpna 2020, i Memoriál Karla Podhajského (MKP), který má pořádat OMS Uherské Hradiště ve dnech 3.–4. října 2020, byl stanoven termín 20. 7. 2020. V tento den by s ohledem na vývoj situace s koronavirem a na vydaná opatření v ČR bylo rozhodnuto, zda se v roce 2020 budou pořádat všechny soutěže na sebe navazující, a to NS MRK, MRK a MKP, nebo zda budou všechny zrušeny.

Tento termín je s ohledem na administrativní i organizační zajištění NS MRK reálně poslední možný. Po projednání s pořadateli MRK a MKP je tento termín za současné situace akceptovatelný pro důstojné zajištění obou memoriálů.

Za nejdůležitější však považujeme zajištění bezpečnosti a zdraví lidí. Podmínkou tak zůstává, aby k 20. 7. 2020 bylo povoleno shromažďování osob na akcích tohoto druhu v ČR.

Přejít na začátek