Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla

Nominační soutěže se zúčastnilo celkem 36 ohařů, kteří byli vybráni z celé ČR na základě dosažených výsledků na všestranných zkouškách v předchozím roce. Soutěž byla třídenní a konala se pod Okresním mysliveckým spolkem Břeclav ve dnech 6. – 8. května 2023.

Soutěž se konala v honitbách Zeči spol. s.r.o. Boleradice a MS Šitbořice.

1.den nominační soutěže začal za deštivého počasí a i přesto byl úspěšný pro 9 vůdců a jejich svěřence, bohužel 3 neobstáli.

Vítěz 1. dne : Německý krátkosrstý ohař Car z Jirgalova dvora a vůdce Jiří Jiroušek.

2. den nominační soutěže začal za krásného slunného počasí a byl úspěšný pouze pro 7 vůdců a jejich svěřence, bohužel 5 jich neobstálo.

Vítěz 2. dne: Německý drátosrstý ohař Vera z Plzínů a vůdce Petr Patočka.

3. den nominační soutěže začal za velmi větrného počasí a byl úspěšný pouze pro 8 vůdců a jejich svěřence, bohužel 4 neobstáli.

Vítěz 3. dne: Německý krátkosrstý ohař Beira z Laukovho dvora a vůdce Martin Doubek.

Z Nominační soutěže se kvalifikovalo 20 nejlepších ohařů na Memoriál Richarda Knolla – mistrovství ohařů ČR.

Přejít na začátek