Nová pravidla pro činnost mysliveckých kroužků

Koronavirová pravidla pro volnočasovou činnost s dětmi a mládeží od 1. září 2021

Hlavní novinky ve zkratce

 • Prokazování bezinfekčnosti není třeba pro akce do 20 osob.
 • Platnost antigenního testu se pro potřeby volnočasových a spolkových aktivit prodlužuje ze 72 hodin na 7 dnů.

Základní pravidla

 • Kroužky musí vést evidenci účasti na setkáních (musíme být schopni uvést, kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů.
 • Bez prokázání bezinfekčnosti se mohou scházet skupiny nejvýše 20 osob (bez ohledu na věk), a to uvnitř i venku.
 • Je možné pořádat akce do počtu 1000 osob (uvnitř) nebo 2000 osob (venku).
 • Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění covid-19. Každá osoba, s výjimkou dětí do 6 let, musí pro účast na akci pro 20 a více osob doložit svoji bezinfekčnost (viz níže). Osobě, která nesplní uvedené podmínky, vedoucí kroužku nebo organizátor akce neumožní účast na setkání.

Ochrana dýchacích cest

 • Povinnost ochrany dýchacích cest se nevztahuje na akce do 10 osob (uvnitř) nebo 30 osob (venku).
 • Povinnost ochrany dýchacích cest se v žádné situaci nevztahuje na děti, které ještě nezahájily povinnou školní docházku.
 • Povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnitřních prostorách pro skupinu více než 10 osob vždy s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji.
 • Povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnějších prostorách pro skupinu více než 30 osob, pokud mezi sebou osoby dodržují rozestupy menší než 1,5 metru, a to s výjimkou pohybových aktivit.
 • Výjimka z povinnosti ochrany dýchacích cest platí navíc pro účastníky pobytových i nepobytových akcí pro osoby do 18 let, podobné zotavovacím akcím, pakliže je akce v místě konání sama.
Přejít na začátek