Novinky

Nové honitby LČR k pronájmu

Státní podnik Lesy ČR vyhlásil výběrové řízení na pronájem 48 honiteb. Jedná se o honitby napříč celým územím České republiky o výměrách od 550 po více než 2500 hektarů. Kompletní výčet najdete na webových stránkách LČR.

Seznam nabízených honiteb obsahuje výměry i hranice honiteb vyznačené v mapě, podklady pro zpracování mysliveckého záměru či informace o normovaných stavech zvěře. Po rozkliknutí detailu každé nabízené honitby zjistíte výši kauce, která je totožná s minimální výší nájemného, případně máte možnost stáhnout si další dokumenty potřebné pro rozhodování o předložení nabídky na pronájem. Při hodnocení nabídek bude mít 70procentní váhu cena a 30procentní hodnotu myslivecký záměr. Podnik očekává podpis smluv do konce března.

Při přípravě výběrového řízení se státní podnik rozhodl požadovat od nových nájemců jako záruku za závazky bankovní garanci. Tu banky poskytují tak, že žadateli o ni na účtu příslušnou částku zablokují, a garantují její vyplacení v případě uplatnění nároku. Takový postup by ale pro řadu spolků byl neschůdný. Předseda ČMMJ Jiří Janota proto v tomto týdnu s vedením Lesů ČR dohodl alternativu v podobě zaručení závazků bianco směnkou, pro jejíž využití nebude nájemce muset vydat ani mu nebudou blokovány žádné reálné prostředky.

Budete-li se o pronájem některé z honiteb ucházet, přejeme Vám hodně štěstí ve výběrovém řízení.