Novinky

Nový členský průkaz ČMMJ neboli Karta ČMMJ

Karta ČMMJ je nový členský průkaz, který nahrazuje původní papírový. Prokázání nově probíhá online po naskenování QR kódu.

Co nám nové členské průkazy přinesou? Protože se pojí s úpravami v systému členské evidence Diana, nebude toho málo. Již žádné pochybnosti o platnosti členství. Každý si bude moci online ověřit, jestli je členství platné. Pochybnosti skončí také při placení členských příspěvků. Nový systém jej totiž zásadně zjednoduší a sníží pravděpodobnost chybných plateb. Nový členský průkaz sjednotí průkazy členů a rozhodčích. Každému členovi tak bude stačit jedna karta. Všechny odbornosti budou viditelné z jednoho místa.

Nepodceňujeme zabezpečení. Členskou kartu (přesněji členský účet za ní) bude možné zablokovat obdobně jako v bance, aby nedocházelo ke zneužití. Každá karta bude mít svůj vlastní PIN pro přístup do evidence členů Diana. Průkazy a online systém za nimi jsou samozřejmě vymyšleny tak, aby umožnily budoucí rozšiřování funkčnosti. Na druhou stranu pro jejich kontrolu včetně kontroly organizátorem společného lovu bude třeba telefon s aplikací pro čtení QR kódů a připojení k internetu.

A jak proběhne výměna? Stávající členové dostanou nový průkaz na svém okresním či oblastním mysliveckém spolku.

Členové, kteří jsou registrováni v ČMMJ přes odborný klub (Klub přátel, Klub sokolníků, Klub dámy české myslivosti,  Klub trubačů, Klub autorů, Klub vábičů, Klub lovecké lukostřelby, Mladí myslivci klub) a zaplatili členský příspěvek do 28.2.2022 si mohou vyzvednout své členské karty v úředních hodinách tj. v pondělí a ve středu 8-15 hod. na sekretariátu ČMMJ, Lešanská 1176/2a, Praha 4, 1. patro, kancelář č. 211, kontaktní osoba Ing. Iva Dvořáková, tel. 221 592 970, 777 814 109. Před návštěvou sekretariátu prosím zavolejte, případně napište na vin.qibenxbin@pzzw.pm, kartu Vám připravíme k převzetí.

Členové, kteří zaplatili na rok 2022 po 28. 2. 2022 obdrží členskou kartu poštou na adresu, kterou mají uvedenu v členské evidenci.

Otázky a odpovědi

Karta ČMMJ je nový členský průkaz, který nahrazuje původní tištěný členský průkaz. 
Karta ČMMJ slouží k prokázání aktivního členství držitele v ČMMJ. 

1.    Co je to Karta ČMMJ?

 • Karta ČMMJ je nový členský průkaz, který nahrazuje původní tištěný členský průkaz.
 • Karta ČMMJ slouží k prokázání aktivního členství držitele v ČMMJ.
 • Prokázání aktivního členství probíhá na rozdíl od původního tištěného členského průkazu prostřednictvím skenování QR kódu, který se nachází na zadní straně karty.

2.    Jaké výhody nabízí Karta ČMMJ?

 • Prokázání aktivního členství probíhá na rozdíl od původního tištěného členského průkazu prostřednictvím skenování QR kódu, který se nachází na zadní straně karty. Jedná se o moderní technologii, která proces ověřování členství značně zrychluje a zjednodušuje.
 • Karta ČMMJ má klasické rozměry 86×54 mm. To znamená, že se jednoduše vejde například do peněženky či přímo do kapsy.
 • Karta ČMMJ je vyrobena z polykarbonátu, což značně zvyšuje odolnost a trvanlivost průkazu.

3.    Jak Kartu ČMMJ získám?

 • Jste-li stávajícím aktivním členem ČMMJ (máte zaplacený členský příspěvek na rok 2022), bude vám vaše Karta ČMMJ vydána osobně v sídle OMS/Klubu, u kterého jste registrováni. K vyzvednutí karty budete vyzvání příslušným OMS/Klubem. Výdej karty bude probíhat proti podpisu.
 • Stanete-li se členem později, bude vám Karta ČMMJ zaslána na vaši adresu uvedenou v členské kartě členské evidence SW Diana.

4.    Musí se Karta ČMMJ aktivovat?

 • Karta ČMMJ se neaktivuje.
 • Karta ČMMJ bude automaticky vyrobena všem stávajícím i nově registrovaným aktivním členům ČMMJ, tj. všem členům, kteří provedli platbu členského příspěvku.
 • Prokázání aktivního členství probíhá na rozdíl od původního tištěného členského průkazu prostřednictvím skenování QR kódu, který se nachází na zadní straně karty.

5.    Kdy Kartu ČMMJ využiji?

 • Karta ČMMJ slouží k prokázání aktivního členství držitele v ČMMJ. Je tedy nutné ji mít s sebou vždy v situacích, kdy se členství ověřuje – např. na společných lovech.

6.    Jak proběhne ověření členství či kvalifikací člena?

 • Organizátor akce (společného lovu, kynologické akce, zkoušek, obchodní partner apod.) svým telefonem (libovolnou k tomu určenou aplikací) oskenuje (vyfotí) QR kód z karty.
 • V QR kódu je zakódován odkaz na webovou stránku napojenou na systémy členské evidence ČMMJ. Tato stránka v telefonu organizátora zobrazí stav členství, pojištění a kvalifikace člena ČMMJ.

7.    Jak mám postupovat při ztrátě Karty ČMMJ & žádost o novou kartu

 • Dojde-li ke ztrátě Karty ČMMJ, je člen ČMMJ oprávněn zažádat o kartu novou prostřednictvím aplikace Evidence členů ČMMJ (https://swdiana.cmmj.cz/).
 • Tlačítko „Žádost o novou kartu“ bude umístěno v nové záložce „Karta“. Po rozkliknutí této žádosti bude uživatel vyzván v Žádosti o vystavení duplikátu karty ke kontrole a případnému doplnění svých kontaktních údajů, a to z důvodů bezproblémového vyřízení žádosti i následného doručení karty. Po zaplacení manipulačního poplatku 200 Kč za vystavení duplikátu karty bude žadateli zaslána nová karta na adresu uvedenou v členské evidenci.
 • Zároveň bude členům dočasně ponechána možnost tisku průkazky člena, která nově ověřovací QR kód také obsahuje. Tato průkazka bude dostupná k tisku na záložce „Příspěvky“.
 • Pro veškeré dotazy bude zřízena speciální telefonní linka a emailová adresa.

8.    Jak mám postupovat při nálezu Karty ČMMJ?

 • Pokud naleznete členský průkaz zašlete ho prosím na adresu: Českomoravská myslivecká jednota z.s., Lešanská 1176/ 2a, 141 00 Praha 4.

9.    Jakou funkci má dočasný členský průkaz?

 • V aplikaci Evidence členů ČMMJ (https://swdiana.cmmj.cz/) na záložce „Příspěvky“ bude uživatelům dočasně ponechána možnost tisku původní průkazky člena, která nově ověřovací QR kód také obsahuje.
 • Zdůrazňujeme, že tato možnost bude pouze dočasná.
 • Dočasná průkazka bude sloužit členu k prokázání členství do vytištění a distribuci Karty ČMMJ.