O myslivosti a velkých šelmách budou diskutovat myslivci z 26 zemí Evropy

Ve dnech 25. – 27. 9. se poprvé ve své historii sejdou v Praze na svém generálním zasedání zástupci evropských mysliveckých organizací sdružených v organizaci FACE, která zastupuje zájmy evropských myslivců v Evropském parlamentu, Evropské komisi a dalších mezinárodních institucích. Členské státy EU budou debatovat o problematice nárůstu populace velkých šelem a strategii udržitelné myslivosti v Evropě.

Součástí třídenního programu mezinárodního setkání je odborná konference, která se bude zabývat otázkami na téma „Velké šelmy, strategické cíle FACE pro rok 2027.“ Konference se uskuteční 27. září v 9.30 hodin v aule České zemědělské univerzity. Českomoravská myslivecká jednota pořádá konferenci spolu s fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU. (Konference je pro pozvané)

Problematika velkých šelem začíná rezonovat napříč Evropou

V poslední době se otázka nárůstu populace velkých šelem stala celoevropským tématem, které nelze přehlížet. V České republice se bavíme o návratu vlků, rysů a medvědů, přičemž v posledních letech největší obavy vyvolávají vlci. K tématu se vyjádří za ČR Miloš Ježek a další Nicolas Rivet z Francie, Daniel Ligne ze Švédska nebo Manuel Gallardo ze Španělska.

Na Slovensku žije téměř 3000 jedinců medvěda hnědého. Téma velkých šelem ožilo v roce 2021 po smrtelném útoku medvěda na člověka. Na konferenci, s prezentací Vývoj managementu velkých šelem na Slovensku, vystoupí Imrich Šuba, ředitel Slovenského poľovnického svazu.

Konkrétně k populaci rysa ostrovida bude mluvit zástupce z Lotyšska a Slovinska. O další zkušenosti s problematikou velkých šelem se podělí i zástupci Rumunska, Německa, Chorvatska.

Evropská komise zvažuje změnu přístupu k ochraně vlka. Vyzvala místní komunity vědce a všechny zúčastněné strany, aby do 22. září 2023 předložily aktuální údaje o populaci vlků a jejích dopadech a zaslali je na e-mailovou adresu RP-JBYS-QNGN-PBYYRPGVBA@rp.rhebcn.rh. Na základě shromážděných údajů Komise rozhodne o návratu na případnou změnu statusu ochrany vlka v EU a na aktualizaci právního rámce s cílem v případě potřeby zavést další flexibilitu s ohledem na vývoj vlčí populace. Více na: https://www.cmmj.cz/sdilejte-sve-zkusenosti-s-pusobenim-vlka/

Strategie myslivosti v Evropě

Moderní myslivost je chápána jako součást péče o zvěř a životní prostředí, o rozmanitou a udržitelnou krajinu, kde množství zvěře odpovídá úživnosti prostředí. Jak se k tomuto ideálnímu stavu v 21. století přiblížit ?Hledání rovnováhy mezi početními stavy spárkaté zvěře a potravními možnostmi jejího životního prostředí je klíčová otázka vztahu mezi lesníky, zemědělci a myslivci. Úloha myslivosti a myslivců v současné krajině je stále více diskutované téma.

Zasedání provází semináře a workshopy

Českomoravská myslivecká jednota realizuje třetím rokem projekt na podporu odbytu zvěřiny. Na generálním zasedání FACE bude projekt prezentovat. Webové stránky prozverinu.cz a všechny PR aktivity, které doprovází propagaci zvěřiny. (roadshow, natáčení, reportáže, komunikace s médii, tisk kuchařek apod.)

Generální zasedání FACE poprvé v Praze za účasti 26 zemí Evropy

Zástupci 26 zemí Evropy a dalších přidružených organizací budou o zásadních a jiných tématech debatovat u nás v Praze také u příležitosti 100 let Českomoravské myslivecké jednoty. Setkání bude završeno společenskou akcí, kde zástupci mysliveckých organizací obdrží od Českomoravské myslivecké jednoty pamětní medaili ke 100. výročí od jejího založení.

Za podporu děkujeme státnímu podniku Lesy ČR.

Přejít na začátek