Obora Obelisk: výjimečných 600 ha

Obora Obelisk je v českých podmínkách výjimečných 600 hektarů, z nichž dobrých 10 % patří mezi to nejlepší, co na jižní Moravě máme. Tak popsal Oboru Obelisk Dr. Miroslav Šebela z Moravského zemského muzea v dokumentu Obora Obelisk bez doby hájení. Kus unikátní přírody mohl kolem obelisku vzniknout jen díky tomu, že území šlo oplotit, a tím účinně ochránit. Ne nadarmo byla Obora Obelisk oceněna hned v prvním ročníku naší soutěže Honitba roku.

Již za rok 2015 byly oceněny dvě fyzické osoby a jeden spolek za zvláště významný přínos při zvyšování
přírodní hodnoty honiteb, dlouhodobé ozeleňování a příkladné zlepšování životního prostředí. Za aktivity v Oboře Obelisk, která se nachází v těsném sousedství Lednicko-Valtického areálu na jižní Moravě byl oceněn Ing. František Fabičovic, který ve spolupráci s poradci a dodavateli v ekosystému rozkládajícím se mezi obcemi Podivín, Rakvice a Lednice v rámci projektů v dříve typické lužní krajině založil 23 ha luk, zalesnil 91 ha obtížně obhospodařovatelných zemědělských půd, obnovil 20 ha vodních ploch a 9 ha typických mokřadů, osel 13 ha zemědělské půdy biopásy, vysazoval tisíce solitérních stromů a především a odbahnil původní meandry řeky Dyje v délce 4 km.

Již velmi brzy byl v této lokalitě zjištěn návrat původních druhů rostlin a živočichů. Díky příznivému biotopu a správnému hospodaření jsou zde ideální podmínky pro život široké škály významných ptačích druhů a jiných zvířat.
Ing. Fabičovic „vyzdvihl“ spolupráci s Výzkumným ústavem pro krajinu a okrasné zahradnictví, se Státním pozemkovým úřadem, s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství a též Povodím Moravy.

Před několika dny o oboře vysílala dokument Obora Obelisk bez doby hájení Česká televize: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/14193611691-obora-obelisk-bez-doby-hajeni/22138257277/

Přejít na začátek