Od 10. 5. celorepublikově povoleny kroužky

Rozvolňování pokračuje aspoň pro dětské volnočasové aktivity. Pro děti od 6 do 18 let se od 10. 5. povoluje
venkovní zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost, přítomno může být nejvýše však 30 osob ve skupině, při dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy.

Co je třeba?

Prokázat se platným testem nebo u dětí čestným prohlášením zástupce, že dítě je ve škole testováno. Dále pak vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, tuto evidenci
uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby.

Přejít na začátek