Odešel MVDr. Zdeněk Kolář

Ve středu sedmého února 2024 v Opavě odešel do svatohubertského nebe jeden z dlouholetých čelných představitelů tradiční české myslivosti, veterinární lékař, výzkumník, myslivecký odborník, funkcionář, poslední žijící spoluzakladatel jeleních a mufloních oblastí, lovecký kynolog, ale rovněž publicista a výtvarník MVDr. Zdeněk Kolář.

Láska k přírodě, lesu a volně žijící zvěři byla v jeho případě láskou celoživotní, ryzí, neohraničenou místem ani věkem. Ještě po devadesátce se živě zajímal o aktuální dění v naší stavovské myslivecké organizaci a není tomu tak dávno, kdy se chystal otevřeným dopisem oslovit ministra zemědělství se svými odbornými výhradami k připravované novele mysliveckého zákona podepřenými celoživotními praktickými zkušenostmi.

Narodil se osmnáctého září 1932 v Horním Žďáře u Jindřichova Hradce v učitelské rodině. Již ve svém mládí se často dostával do styku s okolní přírodou a zvěří zásluhou tehdejších regionálních osobností myslivosti. Po maturitě na jihlavském gymnáziu byl přijat na Vysokou školu veterinární v Brně. Po celou dobu studia pracoval v Parazitologickém ústavu jako asistent, kde bylo oddělení pro lovnou zvěř pod vedením legendárního prof. MVDr. Václava Dyka, DrSc., jehož byl také nejoblíbenějším žákem.
Po promoci nastoupil v roce 1958 na umístěnku opět do Jihlavy, nejprve do městských jatek, později do okresní veterinární ošetřovny. Zásluhou docenta Josefa Nečase bylo později v Jihlavě zřízeno specializované veterinární pracoviště pro lovnou zvěř, kam v roce 1967 nastoupil. Nejprve jako vedoucí referenčního pracoviště, posléze jako zástupce ředitele a jako prozatímní ředitel. Pro neustálé koncepční nejasnosti přešel v roce 1978 od veterinární služby na Střední zemědělskou a technickou školu, kde učil odborné předměty a myslivost. Postupně si doplnil pedagogické vzdělání a rozšířil aprobaci na biologii. Ve škole setrval až do odchodu na penzi v roce 2004.
V roce 1959 složil státní zkoušku pro myslivce z povolání a na brněnské Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské studoval v letech 1977 až 1978 postgraduálně myslivost. Myslivecké funkce vykonával prakticky po celý svůj aktivní život, byl krajským mysliveckým referentem, členem Myslivecké komise Československé myslivecké jednoty a dlouholetým členem Redakční rady časopisu Myslivost. Jako kynolog se po celý život věnoval kokršpanělům.
Kromě pedagogické činnosti pro něj byla charakteristická bohatá publikační činnost. Napsal nespočet článků do Myslivosti, zejména s tematikou ochrany přírody, veterinární medicíny či parazitologie ve vztahu k volně žijící zvěři, první již v roce 1952. Napsal rovněž řadu monografií, např. Průběrný odstřel srnčí zvěře (1976, 1989 či 1995), Odhad věku hlavních druhů spárkaté zvěře (2002), Ošetření ulovené zvěře (2004), Preparace trofejí (2004), jako spoluautor se podílel na publikacích Černá zvěř (1977), Chov a lov zvěře (1988), Srnčí zvěř v našich honitbách (2007), aj.
Proslul i jako výborný odborný kreslíř, ale i tvůrce výtvarných scenérií z přírody či života zvěře, myslivců a lesníků. Svůj nesporný talent rozvíjel postupně za studií u prof. Bohuslava Metelky, Ing. arch. Sylvy Dykové a prof. Eduarda Miléna.
Jeho činnost ve prospěch naší novodobé, moderní myslivosti, byla po právu oceněna mnoha mysliveckými vyznamenáními. V roce 1997 se stal nositelem Čestného mysliveckého řádu Českomoravské myslivecké jednoty a v roce 2007 získal Uměleckou cenu ČMMJ.
Jeho odchodem v něm naše stavovská organizace ztratila jednoho z nejvýznamnějších představitelů a šiřitelů profesních, etických, kulturně společenských a tradičních hodnot myslivosti.

Oldřich KOUDELKA

Zdroj: https://myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Za-MVDr-Zdenkem-Kolarem

Přejít na začátek