Opatření proti AMP v Libereckém kraji

Prase divoké

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj (dále jen „KVSL“) (…) nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále též „AMP“) v Libereckém kraji.

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení nebezpečné nákazy afrického moru prasat u uhynulého volně žijícího prasete (dále též „kadáver“) nalezeného v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) číslo 660515 obce Jindřichovice pod Smrkem, GPS: 50°57’2.503″N, 15°13’41.392″E.

Vymezení pásma infekce

Pásmem infekce afrického moru prasat se stanoví následující katastrální území obcí:

k.ú. 616176 – Arnoltice u Bulovky
k.ú. 706507 – Hajniště pod Smrkem
k.ú. 706523 – Nové Město pod Smrkem
k.ú. 660507 – Dětřichovec
k.ú. 616184 – Bulovka
k.ú. 643998 – Horní Řasnice
k.ú. 719498 – Dolní Pertoltice
k.ú. 673960 – Krásný Les u Frýdlantu
k.ú. 660515 – Jindřichovice pod Smrkem
k.ú. 719501 – Horní Pertoltice
k.ú. 630128 – Dolní Řasnice
k.ú. 739448 – Raspenava
k.ú. 616192 – Dolní Oldřiš
k.ú. 706515 – Ludvíkov pod Smrkem
k.ú. 679381 – Lázně Libverda
k.ú. 636321 – Háj u Habartic
k.ú. 636312 – Habartice u Frýdlantu
k.ú. 677418 – Kunratice u Frýdlantu
k.ú. 782581 – Víska u Frýdlantu
k.ú. 782564 – Poustka u Frýdlantu
k.ú. 782599 – Višňová u Frýdlantu
k.ú. 782572 – Předlánce
k.ú. 620505 – Černousy
k.ú. 620491 – Boleslav
k.ú. 620513 – Ves
k.ú. 600326 – Andělka
k.ú. 635090 – Frýdlant
k.ú. 644005 – Srbská

Opatření v pásmu infekce

(1) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu v pásmu infekce se nařizuje
a) zákaz lovu volně žijící zvěře,
b) zákaz krmení a vnadění volně žijících prasat,
c) na honebním pozemku v pásmu infekce vybudovat a vybavit svozné místo pro uložení uhynulých prasat podle podmínek stanovených v příloze č. 3. Polohu svozného místa určit formou GPS souřadnic a nahlásit KVSL a svozné místo označit evidenčním číslem přiděleným KVSL,
d) vyhledávat uhynulá volně žijící prasata a prasata sražená dopravními prostředky, manipulovat s nimi dle zásad stanovených v příloze č. 3, nezaměnitelně je označit plombou pro označování ulovené zvěře,
e) vyplnit úplně a správně lístek o původu zvěře a současně v něm čitelně uvést podle vzoru v příloze č. 4 další povinné údaje

  1. číslo honitby a číslo katastrálního území nálezu kadáveru za názvem honitby,
  2. slovo „AMP“ v části Využití ulovené zvěře,
  3. telefonní číslo lovce za podpis lovce,
    a ten přiložit ke kadáveru,
    f) nález uhynulého nebo sraženého volně žijícího prasete oznámit neprodleně na KVSL prostřednictvím těchto kontaktů, telefonní číslo 485 246 691 nebo mobil 720 995 207,
    g) oznámit místo a polohu kadáveru k předání svozové lince asanačního podniku SAP Mimoň spol. s r.o. na tel. 487 883 888.
Mapa pasma infekce (1)
Pásmo infekce

Celý text Nařízení Státní veterinární správy.

Přejít na začátek