Opočno pod Orlickými horami – Mekka sokolníků

Od založení Klubu sokolníků ČMMJ se každoročně koná sokolnické setkání a lovy kolem Opočna pod Orlickými horami. Město po čtyři dny hostilo ve dnech 6. -9. října stovku sokolníků z České republiky, Rakouska, Německa, Slovenska, Belgie, Chorvatska, Holandska, Polska a Itálie. Pojí je velké přátelství a tradice. Tato celonárodní akce s mezinárodní účastí je zastřešena a a podporována ČMMJ, Ministerstvem zemědělství, Lesy české republiky a městem samotným.

Tradiční setkání začalo ve středu v poledne otevřeným Mistrovstvím ve stoupavém letu sokolů do výše 200 m – O putovní pohár předsedy Klubu sokolníků. Tentokrát byly povoleny i drony, kdy sokol loví vábítko s potravou, které unáší dron nebo speciální drak do stanovené výše. Stoupavý let sokola je měřen od startu ze sokolníkovi pěsti k pevnému uchopení vábítka a stoupání se přepočítává průměrem v metrech za sekundu.

Ve středu večer se sokolníci účastnili zádušní mše za hraběte Zdeňka Sternberga v kostele Nejsvětější trojice. Zdeněk Sternberg byl jedním ze zakladatelů klubu sokolníků v roce 1967 a také autorem knihy Sokolnictví, která se po mnoha desetiletí stala jedním ze základních zdrojů výuky sokolnických adeptů na členství v naší organizaci. Autor svým vyprávěním upoutal navždy srdce 550 členů Klubu k charismatickým dravcům.

Další dny byly lovecké. Začínaly slavnostním nástupem a také slavnostním večerním výřadem na nádvoří opočenského zámku s projevy a pocty ulovené zvěři, vždy za bohaté účasti škol, lidí, přátel a zájemců jak z řad občanů města, tak příznivců z širokého okolí.

Nejvíce používaným dravcem byl orel skalní v počtu 37 jedinců, z toho pro zajímavost bylo 23 orlů českých sokolníků a 14 zahraničních. Další zastoupení dravců bylo následující: orel jestřábí 1, orel kříženec 2, káně Harrisova 10, jestřáb lesní 20, krahujec obecný 1, sokol lovecký 1, sokol stěhovavý 14, raroh velký 2, sokol kříženec 2. Můžeme tak konstatovat, že s úbytkem drobné zvěře mezi sokolníky narůstá zájem o orly skalní a lov srnčí zvěře a lišek.

Poslední lovecký den byl také obohacen o ukázky výcviku dravců pro veřejnost. Po celou dobu bylo slunečné počasí, ale někdy silný vítr komplikoval lety majestátným orlům.

Poděkování patří všem organizátorům, všem uživatelům a vlastníků honiteb, kteří umožňují starobylý způsob lovu na Opočně. Je to nejen lov samotný, ale také demonstrace vzájemného vztahu člověka a dravce, lásky k přírodě, jejím zákonitostem a pokoře před něčím, co je silnější než my.

Jiří Veselý, předseda KS ČMMJ

Přejít na začátek